indjija.rs

Tehnička škola Mihajlo Pupin je vaspitno-obrazovna, koja školuje učenike za područja rada mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i saobraćaj. U ovoj školskoj godini nastavu pohađa 800 učenika u 29 odeljenja, a nastavu izvodi 63 profesora uz pomoć 12 pomoćno-tehničkih radnika.

Učionički prostor čini 10 kabineta, 4 specijalizovane učionice, 5 učionica opšte namene, fiskultirna sala i biblioteka, a izvođenje praktične nastave se zavodi u specijalizovanim radioničkim prostorima. po završetku četvorogodišnje škole izlaze mašinski tehničari, elektrotehničari energetike, elektrotehničari računara, a na putu je i generacija mašinskih tehničara za kompjutersko konstuisanje. Nakon trogodišnjeg školovanja diplomu stiču vozači motornih vozila, instalateri, elektroinstalateri, autoelektričari, bravari, automehaničari, autolimari, elektromehaničari za termičke i rashladne uređaje.

Osnovna orjentacija zaposlenih u ovoj školi je da se kroz timsku organizaciju teorijski i praktičnih predmeta, učenici osposobe za kvalifikovano obrazovanje zanimanja za koje su se opredelili i da se nakon školaovanja u našoj školi kompetentno uključe u rad ili nastave dalje školovanje na fakultetima i vašim školama.

Škola je inače pošela sa radom šk. 1961/62. godine i to kao Srednja tehnička škola «Mihajlo Pupin» sa dva odeljenja, koja su pohađala nastavu u prostorijama tadašnjeg Radničkog univerziteta. 1962. godine je sagrađena sadašnja školska zgrada, 1966. godine su osposobljene prve radionice, a 1988. godine je završena dogradnja i rekonstrukcija školskog prostora kojim škola trenutno raspolaže. Dalje osavremenjavanje školskog prostora, kabineta i učila zavisi naravno od materijalnih mogućnosti našeg osnivača i lokalne samouprave. Trenutno ne oskudevamao samo u idejama.

Vitrine u holu naše škole krase priznanja i pehari koje su osvojili naši učenici na raznim takmičenjima znanja i umenja.

Dođite i posetite nas!