indjija.rs

Osnovna škola «Jovan Popović» je «najmlađa» škola u gradu. Osnovana je 01.01.1962.godine. Nalazi se u južnom delu Inđije pored starog puta Beograd-Novi Sad. Smeštena je na najlepšem mestu u gradu, sa parkom i sportskim terenima ukupne površine 7410,00m². Stabla topola, lipa, crnog i belog bora, jablana, bukovi, čak i dva stabla ginka, pre mnogo godina zasadili su prvi nastavnici i učenici škole. Na svakog učenika dolazi 14,73m² zelene površine. Ekologija je i razvojni prioritet Škole, sa akcentom na zaštiti čovekove okoline.

Školska zgrada se prostire na 2578m², što je za skoro 500m² više u odosu na 1964. godinu kada je zgrada sagrađena. U periodu od 2000-2004. godine završeni su radovi na dogradnji škole, čime je dobijeno tih 500m² korisnog prostora. Izvršena je i rekonstrukcija fiskulturne sale u koju je postavljen terafleks pod, što je doprinelo još efikasnijem održavanju sale i stvaranju optimalnih uslova za nastavu fizičkog vaspitanja i onoj deci koja imaju problema sa disajnim organima. Rekonstruisan je sistem grejanja, opremljeni informatički kabinet i đačka kuhinja.

Uprava Škole je dugi niz godina ulagala velike napore da se škola opremi savremenim nastavnim sredstvima. Sada školska biblioteka raspolaže sa 8750 naslova, a školska medijateka sa 1200 jedinica neknjižne građe. Škola ima letnju pozornicu i letnju učionicu.

OŠ «Jovan Popović» u čkolskoj 2004/2005.godini ima 503 đaka u 23 odeljenja i dve pripremne grupe za školu. Nastava se izvodi na srpskom jeziku, u dve smene, a izvodi je 32 nastavnika. Škola poseduje 15 specijalizovanih učionica, informatički kabinet, biblioteku i čitaonicu. Pored redovne nastave, realizuju se i izborni predmeti: verska nastava, građansko vaspitanje, čuvari prirode, ruka u testu i narodna tradicija. Obeležavaju se Dan škole, Savindan, Dečija nedelja, Škola učestvuje na Majskim igrama, organizuje brojne humanitarne akcije i već tradicionalni Novogodičnji vašar. Realizuju se sledeći programi: Zdrava škola, Znanjem protiv SIDE, Bukvar dečijih prava, Bezbedno dete i Profesionalna orjentacija.

U Školi su organizovane brojne sekcije i vannastavne aktivnosti, a omiljene su žurke svakog drugog petka. O trudu učenika i nastavnog osoblja svedoče značajne nagrade i priznanja na svim nivoima takmičenja literarnih i likovnih radova, recitatora, dramskog stvaralaštva, sporta, prirode i društvene grupe predmeta, horskog pevanja, orkestra, tehničkog vaspitanja..Diogenova nagrada dodeljena je Dragutinu Jagodiću, nastavniku likovne kulture i Ivanki Vuković, nastavici srpskog jezika,koja je nosilac Zlatne značke za rad.

Škola je dva puta dobila Oktobarsku nagradu, više puta odavana su joj priznanja za estetsko uređenje i rad Đačke zadruge «Mladost». Tri koleginice su nagrađene Svetosavskom poveljom SO Inđija: Zečević Nada, nastavnica muzičke kulture, Snežana Erlauer, učiteljica, i Mirjana Krtolica, nastavnica srpskog jezika. Škola je prva u gradu, nakon 50 godina, organizovala Svetosavsku akademiju 1992. godine.