indjija.rs

Jedan od najstarijih obrazovno-vaspitnih ustanova u našoj opštini. Osnovana je 1782.godine. Školska zgrada se nalazila pored srpske pravoslavne crkve preko puta sadašnjeg školskog objekta. Sve do 1887. godine škola je imala jedno odeljenje i jednog učitelja, a od te godine dva učitelja, a od te godine dva odeljenja i dva učitelja. Prva školska zgrada porušena je 1847. godine sazidana je sadašnja stara škola, a to su danas radionice za praktičnu nastavu srednje škole «Mihajlo Pupin» u Inđiji.

Današnji školski objekat građen je u tri navrata – 1937/38. godine ( izgrađeno je 8 učionica sa pomoćnim prostorijama), posle Drugog svetskog rata, tačnije 1964/65. godine dograđeno je još 6 učionica, a 1971/72. godine konačno je uobličen današnji izgled škole dogradnjom kabineta za fiziku, hemiju, biologiju, radionicu za tehničko obrazovanje i fiskulturne sale. Škola je 2003. godine renovirana uz pomoć ADF-a i SO Inđije. Godine 1959. škola dobija naziv «Petar Kočić» po književniku i borcu za prava Srba.

OŠ «Petar Kočić» danas ima 991 učenika u 40 odeljenja – 20 odeljenja razredne nastave ( od I do IV razreda) i 20 odeljenja predmetne nastave ( V do VIII razreda). Od 20 modeljenja razredne nastave 16 odeljenja prati nastavu u centralnoj školi u Inđiji, a 4 odeljenja razredne nastave u izmeštenom odeljenju u naselju Ljukovo.

Danas je u školi radno anganožovano ukupno 74 radnika – 51 u nastavi ( 1 doktor, 20 profesora i 32 nastavnika predmetne i razredne nastave), 2 stručna saradnika ( pedagog, defektolog-logoped), direktor, po jedan finansijski radnik i radnik u administraciji, domar, dve kuvarice, osam pomoćno – tehničkih radnika.

Što se slobodnih aktivnosti tiče naša škola je prepoznatljiva po uspešnom radu brojnih sekcija. Ovde ističem naročito dramsku i recitatorsku, a u okviru sportskih streljačku, odbojkačku, košarkašku i sekciju u malom fudbalu.

Dramska sekcija škole je za poslednjih 20 godina 15 puta bila proglašena za najbolju u opštini i zopi i isto toliko učestvovala na Majskim igrama u Bečeju (ranije Smotri scenskog stvaralaštva dece Vojvodine, a danas Srbije).

Zahvaljujući uspesima sportskih sekcija škola je dve godine proglašavana za najbolji sportski kolektiv u Sremu, te joj je dva puta dodeljivana plaketa Sremskih novina « Sportisti Srema» u konkurenciji osnovnih škola.

Što se tiče individualnih uspeha i nagrada na takmičenjima od opštinskog do republičkog nivoa, u naučnim disciplinama i programerskim predmetima, literarnim i likovnim konkursima, one su brojne i nemoguće ih je sve nabrojati.

Godine 1971. godine školi je dodeljeno priznanje – Oktobarska nagrada grada Inđije, 1978. godine za uspehe u obrazovnom – vaspitnom radu, školi je dodeljeno regionalno priznanje «Dušan Vukasović Diogen»

I danas u 2004. godini i dalje smo prepoznatljivi po uspešnom vaspitno - obrazovnom radu.