indjija.rs

Osnovna škola «Dr Đorđe Natošević» ima značajnu ulogu u obrazovno-prosvetnom i kulturnom uzdizanju stanovništva Slankamena. Svoju delatnost obavlja u dva objekta.

U Novom Slankamenu škola se nalazi u samom centru sela, okružena zelenilom, prostranim dvorištem i sportskim terenima. Zgradu čini 13 učionica i kabineta (nedovoljno opremljenih)biblioteka, kuhinja sa trpezarijom, kancelarije direktora, sekretara,pedagoga, zbornica, fiskulturna sala sa svlašionicama i učionica za decu predškolskog uzrasta. Školski prostor je oplemenjen sa dosta cveća i dečijih radova što čini boravak dece vrlo prijatnim.

U Starom Slankamenu škola se nalazi na samoj obali Dunava. Nastava se odvija u dve učionice, jedna za dva kombinovana odeljenja (I-III i II-IV) i druga za decu predškolskog uzrasta.

Škola danas broji 309 učenika. U područnoj školi u Starom Slankamenu 17 učenika u dva kombinovana odeljenja i 15 odeljenja u Novom Slankamenu. Kolektiv škole čini 9 nastavnika razredne nastave, 15 nastavnika predmetne nastave, 8 pomoćnih radnika, direktor, sekretar, pedagog i kuvarica. Od pre četiri godine je uvedena verska nastava koju izvode dva veroučitelja. Nastava se odvija u dve smene. Broj učenika se smanjuje i ove godine je upisan samo jedan I razred.

ISTORIJAT ŠKOLE

Društveno-politiški uslovi u drugoj polovini XVIII veka su imali značajan uticaj na razvoj školstva u ovom delu Srema. Formiranjem vojne granice prema Turcima i formiranjem Petrovaradinske pukovnije 1747.godine, radi učvršćenja vojne granice, izvršena je kolonizacija porodica iz Like i Dalmacije u Srem. Tako su i prve porodice iz Like udarile temelje naselju Novog Slankamena 1783. godine.

Prve početke obrazovanja nalazimo u Starom Slankamenu još u drugoj polovini XVIII veka. To obrazovanje je bilo usko vezano za crkvu i tadašnje sveštenstvo. Prema podacima iz «Povjesti školstva» od Antuna Cuvaja iz 1802. godine u Staroslankamenačkoj školi od ukupno 34 učenika koji su pohađali nastavu, 7 učenika je bilo iz Novog Slankamena.

Osnivanje osnovne trogodišnje škole u Novom Slankamenu počinje 1831. godine po nalogu Velikog vojnog zapovedništva u Temišvaru. Kada je škola utemeljena, bilo je u Novom Slankamenu oko 200 kuća i 2000 stanovnika. Školu je tada pohađalo oko 60 učenika, većinom dečaka. Nastava je održana u prostoriji tadašnje opštinske zgrade, na mestugde se sada nalazi župni ured.

Kada je 1861.godine počela gradnja crkve u Novom Slankamenu, izdat je nalog i za izgradnju škole. U novoj školskoj zgradi nastavu je držao samo jedan učitelj, a nastavu je pohađalo oko 100 učenika.

Početkom školske 1874/75. godine pretvorena je jednorazredna učionica u dvorazrednu. Na osnovu predstavke školskog veća od 30.12.1885. godine Visoka zemaljska vlada u Zagrebu, dozvolila je rešenjem broj 994. od 07.02.1886. godine da se ova škola do izgradnje nove zgrade u trorazrednu pretvori i popuni novim učiteljom. Trorazredna osnovna škola se na osnovu rešenja Visoke kraljevske vlade u Zagrebu broj 9727. od 12.11.1889. godine od trorazredne proširuje u četvororazrednu i popunjava novim učiteljskim mestom. Iste godine je od 393 školska obveznika u 4 razreda osnovne škole nastavu pohađalo 167 učenika.

Proširenjem škole na četvororazrednu i povećanjem broja učenika ukazala se potreba i nužnost za izgradnjom nove školske zgrade. Opštinsko zastupstvo na svojoj sednici održanoj meseca jula 1890.godine donelo je zaključak da se za potrebe četvororazredne osnovne škole u Novom Slankamenu izgradi nova školska zgrada na sprat sa 3 učionice i jednim stanom. Dana 22.03.1892.godine izvršen je prijem nove školske zgrade, a 06.04.1892.godine izvršeno je useljavanje u novu školsku zgradu.

Polovinom XIX veka u Novom Slankamenu je osnovana prva srpska osnovna škola-jednorazredna. Godine 1867.godine ‚upisano je 45 učenika od toga 30 muških i 15 ženskih. Prvi učitelj je bio Mojsije Bizumić.

Srpska osnovna škola u Novom Slankamenu je, kao samostalna škola, radila sve do 1914. godine. Na osnovu naredbe Kraljevske županijske oblasti u Vukovaru broj 31818. od 20.11.1914. godine ova škola je spojena sa hrvatskom školom u jednu šestorazrednu «Obću nižu pučku školu» u Novom Slankamenu. U okviru ove škole 14.05.1914. godne osniva se i šegretska škola koja je radila sve do a929. godine.

Od 30.12.1930. godine na molbu ovdašnjih meštana nemačke narodnosti otvoreno je prvo odeljenje na nemačkom nastavnom jeziku.

Posle osobođenja 1944. godine petorazredna osnovna škola je pretvorena u sedmogodišnju, a od 1951. godine u osmogodišnju osnovnu školu. Od školske 1957/58. godine osmogodišnjoj školi su pripojene četvorazredne škole u Starom Slankamenačkim Vinogradima. 1959. godine na osnovu odluke školskog odbora započeta je gradnja nove školske zgrade sa tri učionice iz sredstava opštinskog stambenog fonda koja je završena 1960. godine zajedno sa manjom fiskulturnom salom. 1968. godine dolazi do dogradnje novog dela školske zgrade. Nad postojećim novim učionicama dograđen je sprat sa još tri učionice, zbornicom i 4 kancelarije. Takođe je i dograđena velika fiskulturna sala.

U zgradi bivše srpske osnovne škole postojeće učionice su pretvorene u predškolsku ustanovu za decu od 5 do 7 godina starosti i 1969. godine su otvorena dva odeljenja zabavišta.

Ova osnovna škola na osnovu Statuta škole i zajedničke odluke šestog odbora i nastavničkog veća, a Rešenjem SO Inđija dobiola je ime Osnovna škola «Vladimir Nazor» Novi Slankamen.

Osnovna škola «Vladimir Nazor» iz Novog Slankamena je za postignute rezultate na obrazovno-vaspitnom polju dobila 1969. godine Oktobarsku nagradu Opštine Inđija, 1987. godine takođe za postignute rezuoltate dobila najviše priznanja na nivou Srema nagradu «Dušan Vukasović – Diogen».

Takođe oktobarsku nagradu je dobio i direktor škole Grujić Stevan.

Dana 10.05.1993. godine odlukom Skupštine opštine Inđija broj 01 -610-2/92. od 16.12.1992. godine, Okružni privredni sud iz Sremske Mitrovice donosi rešenje da škola menja ime i nosi naziv velikana na polju prosvete i školstva uopšte Dr Đorđe Natošević koji je rođen u Starom Slankamenu.

U proteklom periodu nastavnici i učenici naše škole su osvojili niz značajnih nagrada i priznanja na svim nivoima takmičenjima. Zavidni rezultati su postignuti iz ruskog jezika, lingvistike, istorije, matematike, tehničkog obrazovanja, sportskih disciplina, kao i literarnih i likovnih radova, recitatora, folklora, horskog pevanja i dramske sekcije.

Za izuzetne rezultate na takmičenjima nastavnik ruskog jezika Mara Grujić je dobila priznanje «Dr Đorđe Natošević» i Svetosavsku povelju. Nastavniku srpskog jezika Anđelki Čakić za izuzetne rezultate dodeljena je Svetosavska povelja. Takođe Svetosavska povelja je dodeljena i učenici Renati Đurić.