indjija.rs

Novi Karlovci, ravničarsko sremsko mesto, nalaze se na regionalnom putu Ruma – Stari Slankamen. Za Nove Karlovce se može reći da je uglavnom razvijeno mesto u kome preovlađuju novoizgrađene kuće i čiji se meštani u globalu bave poljoprivrednom delatnošću. Mesto je naseljeno još pre nekoliko vekova tako da školstvo u njemu ima veliku tradiciju. Naime, meštani Novih Karlovaca su 1966. godine proslavili 200 godina uvođenja školstva u ovu sredinu.

Postojeća školska zgrada koja se nalazi u centru sela podignuta je 1911. godine, a 1966. godine na proslavi 200. godišnjice rada obuhvatala je 530 učenika. Za vreme Drugog svetskog rata zgrada je zapaljena, međutim posle rata je rekonstruisana, tako da je zadržala svoj prvobitni izgled. U današnje vreme intezivnije se ulažu napori da se zgrada uredi i što više osavremeni za nastavu.

Zgrada ima osam učoionica, kuhinju i trpezariju, radionicu za TO, fiskulturnu salu i igralište za male sportove na kome su postavljeni reflektori.

Jedino je učionica za informatiku specijalizovana. Ove godine je u školu uveden plin, tako da je grejanje zgrade osavremljeno. U slopu školskog dvorišta nalazi se školoski park površine 7000m².

U ovoj školskoj godini upisano je 260 učenika koji su raspoređeni u 13 odeljenja.

U školi je zaposleno 34 radnika, 25 u nastavi i 9 kao vannastavno osoblje.

Škola je u toku svog postojanja i rada dobijala značajna priznanja i nagrade, kako ekipne tako i pojedinančne, a koje se odnose i na učenike i na njihove vaspitače.