indjija.rs

Srednja škola ’’ Dr Đorđe Natošević ’’ osnovana je 1997.godine kao stručna škola. Osnovana je sa ciljem da obezbedi kadar za tadašnje potrebe privrede Inđije. Škola je od svog osnivanja obrazovala sledeće profile: ženski frizer, muški frizer , trgovac, kuvar, konobar, konfekcionar-krojač, galanterista, konfekcionar kože i krzna.Škola se nalazi u samom centru grada , u zgradi koju koristi zajedno sa Gimnazijom.Kada je osnovana škola je brojala 331 učenik u 9 odeljenja i 35 nastavnika. Danas je ovo moderna škola koja broji blizu 600 učenika u 21 odeljenju i 52 nastavnika. Škola poseduje učionice i kabinete za realizaciju opšte-obrazovnih predmeta, kabinet za računarstvo i informatiku, kabinet za računovodstvo,savremenu poslovnu korespodenciju i poslovnu informatiku, kao i kabinete za relizaciju praktične nastave i vežbi. Škola takođe poseduje fiskulturnu salu, biblioteku, zbornicu kao i mogućnost korišćenja Sportske hale za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.U skladu sa modernim tendencijama razvoja privrede naše opštine i škola se prilagođavala aktuelnoj situaciji s’ciljem da učenicima pruži mogućnost dobre obučenosti, a samim tim pruži im šansu za zapošljavanje ali i dalje usavršavanje u struci.Danas škola upisuje učenike u sledeće obrazovne profile:- trgovac,- kuvar,- konobar,- konfekcionar-krojač,- muški frizer,- ženski frizeru trogodišnjem trajanju ,- ekonomski tehničar- turistički tehničar- tehničar modelar odećeu četvorogodišnjem trajanju.Obrazovni profil trgovac omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti trgovine i ekonomije. Teorijska nastava se odvija u školi, a praktična nastava u prodavnicama različitog tipa. Stručni predmeti su : ekonomika trgovine, poznavanje robe, psihologija, trgovinsko poslovanje i praktična nastava. Po završetku školovanja učenici su sposobni za rad, a mogu i nastaviti školovanje na Višim školama , što je velika prednost.Za obrazovni profil kuvar svake godine raste interesovanje učenika, a škola se potrudila da im obezbedi kvalitetnu nastavu kako iz opšte-obrazovnih predmeta tako i u okviru stručnih predmeta : kuvarstvo sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva, higijena i prva pomoć, psihologija i poznavanje robe. Ništa manje interesovanje nije ni za obrazovni profil konobar u okviru koga se izučavaju sledeći stručni predmeti : usluživanje sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva,turistička geografija, higijena i prva pomoć, psihologija , poznavanje robe i strani jezik II . Praktična nastava se obavlja u školskom kabinetu i u ugostiteljskim objektima. Učenici škole, već tradicionalno , po završetku škole vrlo lako pronalaze posao ali se i upisuju dalje u Više škole.

      Obrazovni profil trgovac omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti trgovine i ekonomije. Teorijska nastava se odvija u školi, a praktična nastava u prodavnicama različitog tipa. Stručni predmeti su : ekonomika trgovine, poznavanje robe, psihologija, trgovinsko poslovanje i praktična nastava. Po završetku školovanja učenici su sposobni za rad, a mogu i nastaviti školovanje na Višim školama , što je velika prednost.

      Za obrazovni profil kuvar svake godine raste interesovanje učenika, a škola se potrudila da im obezbedi kvalitetnu nastavu kako iz opšte-obrazovnih predmeta tako i u okviru stručnih predmeta : kuvarstvo sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva, higijena i prva pomoć, psihologija i poznavanje robe. Ništa manje interesovanje nije ni za obrazovni profil konobar u okviru koga se izučavaju sledeći stručni predmeti : usluživanje sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva,turistička geografija, higijena i prva pomoć, psihologija , poznavanje robe i strani jezik II . Praktična nastava se obavlja u školskom kabinetu i u ugostiteljskim objektima. Učenici škole, već tradicionalno , po završetku škole vrlo lako pronalaze posao ali se i upisuju dalje u Više škole.

      Obrazovni profil konfekcionar-krojač veoma je interesantan pre svega ženskoj populaciji učenika jer je u pitanju struka koja pruža mogućnost kreativnog rada i razmišljanja. Plan i program obrazovanja ove struke obuhvata sledeće stručne predmete: tehnologija tekstila , tehnologija odeće, organizacija proizvodnje, praktična nastava, konstrukcija odeće, tekstilna vlakna i osnovi mašinstva i elektrotehnike.Praktična nastava se obavlja u savremenom specijalizovanom kabinetu (opremljenom uz pomoć Američke fondacije za razvoj-ADF i Opštine Inđija) koji raspolaže sa 15 novih industrijskih šivaćih mašina, 2 specijalne šivaće mašine za obradu ivica odevnog predmeta, vetrikalnim nožem za krojenje kao i parnom peglom velikog kapaciteta. Diploma ove struke otvara brojne mogućnosti ali je većini najprivlačnija mogućnost samostalnog obavljanja delatnosti otvaranjem krojačkih radnji.

      Među najpopularnijim trogodišnjim obrazovnim profilima u školi su ženski frizer i muški frizer.Učenicima je omogućeno da prate sledeće stručne predmete :praktična nastava sa tehnologijom rada, osnovi anatomije i fiziologije, osnovi dermatologije, higijena i prva pomoć, poznavanje materijala, estetika struke, knjigovodstvo i psihologija. Praktična nastava se obavlja u specijalno opremljenom kabinetu – frizerskom salonu. Škola se naročito ponosi vrlo značajnim rezultatima na republičkim takmičenjima učenika frizera poslednjih nekoliko godina. Mogućnosti zapošljavanja su brojne, a učenicima se takođe otvaraju vrata daljeg školovanja, sticanje V stepena , zvanja kreator muške ili ženske frizure.

       Od školske 2004/2005.godine škola obrazuje i jedan od najatraktivnijih četvorogodišnjih obrazovnih profila ekonomski tehničar. Interesovanje za ovaj smer je veliko i upisuju ga uglavnom odlični đaci koji imaju nameru da nastave školovanje. Škola im pruža obimna znanja kroz savremene metode učenja.

       Učenici naše škole redovno postižu visoka mesta na brojnim zonskim i republičkim takmičenjima, zapaženi su na literarnim i likovnim konkursima kao i sportskim takmičenjima.

       Programom rada za 2004/2005. školsku godinu predviđeno je dalje unapređenje obrazovno-vaspitne delatnosti. Insistiraće se na poboljšanju materijalno-tehničkih uslova škole. Nastaviće se nabavka nastavnih sredstava po savremenim normativima. Posebna pažnja će i u narednom periodu biti posvećena obezbeđenju potrebnog prostora i dodatnom opremanju kabineta za izvođenje praktične nastave i vežbi. Nastaviće se i sa poboljšanjem uslova za izvođenje nastave opšteobrazovnih predmeta. Srednja škola ’’ Dr Đorđe Natošević ’’ pratiće i dalje razvoj privrede Inđije i pripremaće kadrove u skladu sa potrebama Opštine. U tom smislu u toku je procedura za otvaranje još jednog vrlo atraktivnog četvorogodišnjeg obrazovnog profila turistički tehničar kako bi se išlo u korak sa tendencijama razvoja turizma Opštine Inđija . Učenici ovog obrazovnog profila bili bi nosioci razvoja turizma a imali bi velike šanse za zapošljavanje kako u Opštini tako i u celoj zemlji kao i za nastavak školovanja.