OBJAVLJIVANJE PORESKIH AKATA

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije

Kontrolna lista - Utvrđivanja i naplate javnih prihoda


Izveštaji
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu - Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

Obrasci poreske uprave

Obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Prilog uz obrazac PPI1  za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Podprilog uz obrazac PPI1 preuzmite ovde

Prilog 2 uz obrazac PPI1  za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Obrazac prijave za naknadu za unapređenje i zaštite životne sredine možete preuzeti ovde

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima za FIZIČKA LICA i PRAVNA LICA

Pregled uplatnih računa preuzeti ovde>>

 Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Obrazac prijave  za utvrđivanje komunalne takse

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze - NKJP

Poreska prijava PPI-2 od 01.01.2019.