OBJAVLJIVANJE PORESKIH AKATA

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije

Kontrolna lista - Utvrđivanja i naplate javnih prihoda


Izveštaji

Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu - Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

Obrasci poreske upraveObrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Prilog uz obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Podprilog uz obrazac PPI1 možete preuzeti ovde>>

Prilog 2 uz obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Obrazac prijave za naknadu za unapređenje i zaštite životne sredine možete preuzeti ovdeZahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima za FIZIČKA LICA i PRAVNA LICA

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza preuzeti ovde>>

Zahtev za prestanak poreske obaveze po osnovu zastarelosti poreza i sporednih poreskih davanja preuzeti ovde>>

Zahtev za ispravku i otpis neosnovano utvrđenih javnih prihoda preuzeti ovde>>

Zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda preuzeti ovde>>

Zahtev za preknjižavanje više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda preuzeti ovde>>


Obrazac prijave za utvrđivanje Komunalne Takse

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze -NKJP

Poreska prijava PPI-2 od 01.01.2020.

 


 

Obrasci i modeli Administrativnih postupaka - preuzmite OVDE


LPA Elementi administrativnih postupaka - faze u postupku - pogledajte OVDE