ODLUKE ZA 2022. GODINU


OBJAVLJIVANJE PORESKIH AKATA

Referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije

Kontrolna lista 1 - Lokalne poreske administracije

Kontrolna lista 2 - Lokalne poreske administracije


Izveštaji
Obrasci poreske uprave

Obrazac PPI1 za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Prilog uz obrazac PPI1  za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Podprilog uz obrazac PPI1 preuzmite ovde

Prilog 2 uz obrazac PPI1  za pravna lica možete preuzeti ovde>>

Obrazac prijave za naknadu za unapređenje i zaštite životne sredine možete preuzeti ovde

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima za FIZIČKA LICA i PRAVNA LICA

Pregled uplatnih računa preuzeti ovde>>

 Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Obrazac prijave  za utvrđivanje komunalne takse

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze - NKJP

Poreska prijava PPI-2 od 01.01.2019.