Актуелне јавне расправе


22.04.2024.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 22.04.2024. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину можете погледати овде.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Инђија за 2024. годину можете погледати овде.14.12.2023.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 13.12.2023. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Инђија

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Инђија можете погледати овде.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Инђија можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Инђија можете погледати овде


17.11.2023.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 17.11.2023. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Инђија за 2024. годину можете погледати овде.

Нацрт Одлуке о буџету Општине Инђија за 2024. годину можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету Општине Инђија за 2024. годину можете погледати овде

Одлуку о буџету општине Инђија за 2024. годину можете погледати овде26.10.2023.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 25.10.2023. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Инђија за 2023. годину

Текст Закључка заједно са Нацртом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Инђија за 2023. годину можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Инђија за 2023- можете погледати овде21.07.2023.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 21.07.2023. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Инђија за 2023. годину

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Инђија за 2023. годину можете погледати овде.26.04.2023.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 26.04.2023. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана развоја општине Инђија за период 2023-2029. године.

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, можете погледати овде.

План развоја општине Инђија за период 2023-2029. године можете погледати овде.

Извештај о спроведеном поступку јавне расправе о Нацрту плана развоја општине Инђија за период 2023-2029. године можете погледати овде


05.12.2022.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 05.12.2022. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о Буџету општине Инђија за 2023. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт листе планирања капиталних и других инвестиционих пројеката за инплементацију у нацрт Одлуке о буџету општине Инђија за 2023.годину са пројекцијама за 2024. и 2025.годину можете погледати овде.

Извештај о спроведеном поступку јавне расправе о Нацрту Одлуке о Буџету општине Инђија за 2023. годину можете погледати овде


28.06.2022.

Општнско веће општине Инђија је на седници одржаној 23.06.2022. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима Општине Инђија за период 2022-2027 године и Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима Општине Инђија за период 2022-2027 године.

Текст закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе можете погледати овде

Стратегијa безбедности саобраћаја на путевима Општине Инђија за период 2022-2027 године можете погледати овде.

Акциони план безбедности саобраћаја на путевима Општине Инђија за период 2022-2027 године можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија за период 2022-2027. године и Акционог плана безбедности саобраћаја на путевима општине Инђија за период 2022-2027. године погледајте овде.


28.06.2022.

Општнско веће општине Инђија је на седници одржаној 23.06.2022. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма капиталних инвестиција општине Инђија за период 2022-2027 године.

Текст закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе можете погледати овде

Програм капиталних инвестиција општине Инђија за период 2022-2027 године можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Програма капиталних инвестиција општине Инђија за период 2022-2027. године можете погледати овде.28.06.2022.

Општнско веће општине Инђија је на седници одржаној 23.06.2022. године, донело Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о изменама и допунама Статута општине Инђија и спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута општине Инђија.

Текст закључка заједно са Програмом спровођења јавне рсправе као и нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Инђија можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Статута општине Инђија погледајте овде.


23.11.2021.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 23.11.2021. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о Буџету општине Инђија за 2022. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт листе планирања капиталних и других инвестиционих пројеката за инплементацију у нацрт Одлуке о буџету општине Инђија за 2022.годину са пројекцијама за 2023. и 2024.годину можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о Буџету општине Инђија за 2022. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката погледајте овде.


17.11.2021.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 16.11.2021. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама.

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама можете погледати овде.

10.12.2021.

На основу члана 12. Одлуке о начину и поступку организовање јавне расправе („Службени лист општине Инђија“, број 15/19), о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, сачињен је Извештај, број: службено/2021 од дана 08.12.2021. године.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама можете преузети овде.


04.11.2021.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 4.11.2021. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама.

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама можете погледати овде.

29.11.2021.

На основу члана 12. Одлуке о начину и поступку организовање јавне расправе („Службени лист општине Инђија“, број 15/19), о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, сачињен је Извештај, број: службено/2021 од дана 29.11.2021. године.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама можете преузети овде.


04.12.2020.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 4.12.2020. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о Буџету општине Инђија за 2021. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт Одлуке о Буџету општине Инђија за 2021. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката можете погледати овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о Буџету општине Инђија за 2021. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката можете преузети овде.