Актуелне јавне расправе

Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката можете погледати ОВДЕЗакључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Инђија и Закључак поводом инициране исправке техничке грешке у Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Инђија можете погледати ОВДЕ.Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке буџету општине Инђија за 2021. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката можете погледати ОВДЕИзвештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Инђија можете погледати ОВДЕ