Актуелне јавне расправе


Општинско веће општине Инђија на седници дана, 17.09.2021. године донело је под посл.бр. 011-2/2021-III Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Инђија за период од 2021. године до 2024. године, па се од дана 23.09.2021. године, након Јавног позива од 17.09.2021. године, спроводи

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2024. ГОДИНЕ


1. Нацрт Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) утврдила је Радна група дана, 10.09.2021. године.
2. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 23.09. до 08.10.2021. године.
3. Округли сто поводом нацрта Одлуке одржаће се дана 04.10.2021. године у 12,00 часова у Скупштинској сали општине Инђија.
4. Сугестије, примедбе, иницијативе, коментари и предлози на нацрта Локалног антикорупцијског плана (ЛАП), достављају се писаним путем на адресу Општина Инђија, Радна група за ревизију Локалног антикорупцијског плана општине Инђија који је донет за период 2017. године – 2020. године или електронским путем на e-mail адресу: javna.rasprava@indjija.rs, са назнаком „За јавну расправу о Нацрту ЛАП-а општине Инђија за период од 2021. године до 2024. године“, најкасније до 08. октобра 2021. године.
Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката можете погледати ОВДЕЗакључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Инђија и Закључак поводом инициране исправке техничке грешке у Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Инђија можете погледати ОВДЕ.Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке буџету општине Инђија за 2021. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката можете погледати ОВДЕИзвештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Инђија можете погледати ОВДЕ