Актуелне јавне расправе


23.11.2021.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 23.11.2021. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о Буџету општине Инђија за 2022. годину у делу планирања капиталних и других инвестиционих пројеката

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт листе планирања капиталних и других инвестиционих пројеката за инплементацију у нацрт Одлуке о буџету општине Инђија за 2022.годину са пројекцијама за 2023. и 2024.годину можете погледати овде.


17.11.2021.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 16.11.2021. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама.

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама можете погледати овде.

10.12.2021.

На основу члана 12. Одлуке о начину и поступку организовање јавне расправе („Службени лист општине Инђија“, број 15/19), о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама, сачињен је Извештај, број: службено/2021 од дана 08.12.2021. године.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама можете преузети овде.


04.11.2021.

Општинско веће општине Инђија је на седници одржаној дана 4.11.2021. године, донело Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама.

Текст Закључка заједно са Програмом спровођења јавне расправе, као и Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама можете погледати овде.

29.11.2021.

На основу члана 12. Одлуке о начину и поступку организовање јавне расправе („Службени лист општине Инђија“, број 15/19), о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, сачињен је Извештај, број: службено/2021 од дана 29.11.2021. године.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама можете преузети овде.