indjija.rs

Специјална болница за неуролошка обољења и постреуматска стања ”Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен


Адреса: 22329 Стари Сланкамен

Пријемна служба: (022) 2591-077

Фаx: (022) 2591-287

е-поштаbolnicaslankamen@neobee.net

сајт: Болница Сланкамен

За више информација кликните овде

 


indjija.rs

Дом здравља

Дом здравља "Др Милорад - Мика Павловић" Инђија основан је 1956. године као државна установа што је и данас.

Делатност Дома здравља је пружање здравствених услуга из обима обавезне здравствене заштите. Делатност се обавља на територији општине Инђија и односи се на број становништа од преко 60.000.

У пружању здравствене заштите становништва Дом здравља је организован по службама.

Број запослених Дома здравља је 316.

Директор Дома здравља др Јово Комазец, специјалиста гинекологије и акушерства.

Адреса: Српскоцрквена бр. 5. 22320 Инђија

Сајт: ДЗ Инђија

 

Телефони Дома здравља у Инђији:

Централа: 022/561-282, 561-538, 561-124

Фаx: 022/510-035

Директор 022/560-506

Секретарица директора 022/510-035

Помоћник директора за опште и правне послове 022/560-508

Помоћник директора за финансијске послове 022/560-804

Педијатријска служба 022/561-036

Диспанзер за жене 022/561-282 lok:138 ; 069/8528-379

Служба хитне медицинске помоћи 022/560-805

Диспанзер медицине рада 022/561-037

Магаци 022/560-507

Апотека 022/561-474

 


Амбуланта Бешка

022/570-030

Служба хитне медицинске помоћи Бешка

022/570-015

Апотека Бешка

022/570-038

Амбуланта Крчеди

022/500-306

Амбуланта Нови Карловци

022/584-015

Амбуланта Нови Сланкаме

022/591-403

Амбуланта Марадик

022/506-608

Амбуланта Чортановци

022/580-028

Амбуланта Љуково

022/587-978

Амбуланта Јарковци

022/504-808