Организација ОУ

У Општинској управи основне организационе јединице су:

1. Одељење за општу управу;

2. Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;

3. Одељење за друштвене делатности;

4. Одељење за финансије;

5. Одељење за привреду и инвестиције;

6. Одељење за инспекцијске послове;

7. Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода;

8. Одељење за правне и скупштинске послове;

9. Кабинет председника;

Начелник Општинске управе је дипломирани правник Александар Банић

Контакт: тел 022/561-322

Заменик начелника Општинске управе је дипломирани правник Оливера Петрушић

Контакт: тел 022/561-322


Извештај о раду Општинске управе општине Инђија погледајте ОВДЕ