Ако тражите место за ваш нови посао одлучите се за Инђију – јер тако ћете се наћи у самом срцу тржишта од три милиона људи, на пола сата од Београда и Новог Сада, у граду традиционално познате занатске и индустријске стручности и добрих радних навика, на широком простору централног Срема, у крају који спаја Подунавље и Посавље, на незаобилазним железничким и друмским комуникацијама европског коридора 10, покрај међународног аеродрома „Никола Тесла“, у општини ефикасне и модерне администарције и развијене инфраструктуре. Овде Вас нико неће питати шта можете учинити за Инђију, већ шта Инђија може учинити за Вас!

 

Ми не оклевамо у одлукама и спремни смо да Вам изађемо у сусрет, да Вам помогнемо, да за Вас интервенишемо код највиших државних власти, да Вам обезбедимо савете најкомпетентнијих људи из најугледнијих српских привредних, научних и универзитетских институција. Администрација Инђије биће на Вашој страни стола у преговорима са банкама, добављачима и дистрибутерима, домаћим и међународним финансијерима, потенцијалним партнерима и потрошачима. Подршку Вашем послу сматрамо за нашу обавезу.

На најбољем смо месту!

Општина Инђија се налази у Срему, на јужним обронцима Фрушке горе. Смештена на пола пута између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају значајни европски коридори – аутопут Е-75 и река Дунав, па је њен туристичко-географски положај веома повољан. Број становника према попису од 2011. године износи око 50.000.

Најуспешнији смо!

Општина Инђија је једна од најразвијенијих општина Србије. Доминантне привредне гране су пољопривреда, индустрија, мала привреда, трговина и туризам. Инђија је такође један од најуспешнијих градова у Србији по питању привлачења инвестиција.

Имамо најопремљеније индустријске зоне!

Чињеница да Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално опремљене радне зоне, које при том имају изузетан географско-саобраћајни положај - близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км, аеродрома 35 км, главних саобраћајних праваца у земљи, Коридор 10, ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-Стари Сланкамен, железничких пруга Београд–Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и Београд–Инђија–Загреб-Љубљана, близина реке Дунав, поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање.

Основни носиоци развоја привреде насеља Инђија, уз пољопривреду су индустрија и мала привреда. У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и мале привреде Генералним урбанистичким планом насеља Инђија резервисане су две урбанистичке целине – зоне у североисточном и југоисточном делу Инђије.  Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет услова рада и производње.

Највеће домаће и светске компаније изабрале су Инђију!

Хенкел, Тисенкруп, Грундфос, "Terraproduction", Метал Цинкара, Енергозелена, ИГБ Аутомотив, Embassy Group, Фешн Парк Аутлет центар, Изотерм Плама, Гомбит, Техноекспорт, Мартини градња, Фармина пет фудс, Инвеј, Трејдјуник, Гас-тех, и многе друге.

Када се узме у обзир да је у инђијску општину уложено око пола милијарде евра директних инвестиција, добија се највећи проценат директних инвестиција по глави становника, чиме је Инђија на државном нивоу стекла статус најбоље општине у Србији.

Кључ успеха!

 Унапређење услова за ефикасну реализацију пројеката:

 1.  Ефикасност општинске администрације, поједностављене административне процедуре: документа се добијају у року од неколико минута, пословне дозволе издају се истог дана, а грађевинске у року од 60 до 90 дана што инђијску администрацију чини најефикаснијом у Србији,
 2. дугорочно планско уређење простора намењеног за реализацију инвестиционих пројеката (урбанистички планови – генерални и детаљни),
 3. потпуна изградња савремене инфраструктуре,
 4. стално подизање нивоа ефикасности локалне администрације у  процесу имплементације пројеката,
 5. избалансиране мере подстицаја инвеститорима у складу са плановима развоја локалне заједнице,
 6. потребе инвеститора и планирање и управљање заштитом животне средине у складу са највишим светским стандардима.

Најзначајнији облици субвенција и подстицаја за инвеститоре су:

 1. субвенције за ново запошљавање незапослених лица,
 2. одложено плаћање трошкова куповине или закупа локације и инфраструктуре на локацији инвеститора,
 3. попусти (бонуси) за авансно плаћање куповине или закупа локације и трошкова инфраструктуре на локацији инвеститора,
 4. ослобађање од обавеза плаћања пореза и доприноса инвеститора, по основу повећања броја запослених и инвестиционих улагања у развој и повећање производње (порески кредит у висини нових улагања),
 5. субвенције трошкова камате на дугорочне инвестиционе кредите инвеститора намењених даљем развоју,
 6. бесплатне консултантске и саветодавне услуге инвеститорима у процесу имплементације пројекта од стране општинске Агенције за локални економски развој

Брза и ефикасна администрација!

Применом ИТ технологија у раду локалне заједнице, посебно увођењем географског информационог система (ГИС), потенцијалним инвеститорима је омогућено да „онлине“ комуникацијом добију све неопходне информације о условима реализације било ког пројекта.

 Транспарентност и јавност у раду локалне администрације, као начин мерења перформанси локалне самоуправе од стране грађана остварена је имплементацијом кроз „онлине“ СИСТЕМ 48, којим се омогућава дневно укључивање свих грађана у решавању кључних питања од значаја за функционисање локалне заједнице и максимално подиже ефикасност надлежних органа, јавних предузећа и установа да у року од 48 сати реше указани проблем или јавно утврде рок за решавање истог.  Овим пројектом се остварује активна комуникација и укључивање свих грађана у пројекат унапређења локалне заједнице у свим областима живота и рада у циљу сталног побољшања животног и пословног окружења као кључног фактора у привлачењу нових инвестиција.

Инђија – град културе и спорта!

Сам град Инђија, као центар једне од најнапреднијих општина у Србији, захваљујући свом убрзаном развоју, прерастао је у модерну урбану средину. То је град богатог културног живота, у коме се током целе године организују бројна културна дешавања, са акцентом на музичке фестивале. Инђија је град спорта, град који негује спортски дух – организатор великих спортских дешавања (Универзијада 2009, Светско првенство у фудбалу (У-17) и сл).

Признати смо у свету!

Почетком 2008. године магазин „Фајненшел тајмз (Financial Times)“ доделио је награду општини Инђија и сврстао је на листу 25 најбољих европских дестинација за страна улагања. На конкурсу „Европски градови и региони будућности“ кој расписује исти магазин општина Инђија је почетком марта 2012. проглашена другом најбољом дестинацијом у Европи када је у питању ефективност трошкова улагања.

МИ НЕ ПРОМОВИШЕМО СЕБЕ. НАШИ ИНВЕСТИТОРИ СУ НАШИ НАЈБОЉИ ПРОМОТЕРИ!