17.11.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене постојећег дистрибутивног центра у погон за формулисање водотопивих и фолијарних средстава за исхрану биља  на катастарској парцели број 7325/5 КО Инђија, североисточна радна зона, на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта „АГРОМАРКЕТ“ д.о.о. из Крагујевца , Краљевачког батаљона број 235/2  ПОГЛЕДАЈТЕ  ОВДЕ

Студију можете ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ


11.11.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу пословног објекта – минимаркета, магацина и надстрешнице ОВДЕ


11.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за за пројекат доградње производног објекта за производњу електроенергетске опреме и прибора за средњи и ниски напон ОВДЕ


11.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за Пројекат промене намене постојећег помоћног објекта у специјализовано складиште за јабуке ОВДЕ


11.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину  за промену намене постојећег дистрибутивног центра у погон за формулисање водотопивих и фолијарних средстава за исхрану биља „AГРОМАРКЕТ“ д.о.о. ОВДЕ


12345678910...>>