19.06.2024


ОБАВЕШТЕЊЕ да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат доградње комплекса фарме бројлера на катастарским парцелама број 3025/3 и 3025/5 КО Бешка, oд стране носиоца пројекта „ТЕНЕН“ д.о.о. са седиштем у Ченеју, Салаш број 101Б погледајте ОВДЕ

Студију погледајте ОВДЕ


19.06.2024.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу соларне електране снаге 150kW на крову објекта, на захтев носиoца пројекта ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ12.06.2024.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу кровне фотонапонске електране снаге 390kWp на крову објекта, носиолац пројекта „ИЗОТЕРМ ПЛАМА“ д.о.о из Инђије, Улица Светог Саве бб погледајте ОВДЕ


 05.06.2024.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу соларне електране снаге 150kW на крову објекта, Носиолац пројекта ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ из Инђије погледајте ОВДЕ29.05.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу соларне електране снаге 160kW на крову објекта бр.1 хладњачена катастарскoj парцели број 3725/17 КО Нови Сланкамен, на територији општине Инђија , на захтев носиoца пројекта  Земљорадничка задруга „ВоћарСланкамен“из Новог Сланкамена, Фрушкогорска улица бб, Можете погледати ОВДЕ

Решење можете погледати ОВДЕ


 29.05.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта који је поднео Милош Томић из Новог Сада, Улица Бранка Бајића број 82/10, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње фарме за тов свиња са пратећим садржајем и инфраструктуром на катастарској парцели број 2637/2 КО Нови Сланкамен, на територији општине Инђија, која је израђена од стране „PREFIX“ – Даница Крунић предузетник из Црвенке, Улица Ивана Милутиновића број 43а.

 Можете погледати ОВДЕ

Решење можете погледати ОВДЕ


15.05.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословног објекта мини-маркета на катастарским парцелама број 1053/2 и 1054 КО Инђија, у Улици цара Душана број 81, на територији општине Инђија, погледајте ОВДЕ

РЕШЕЊЕ


15.05.2024

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребан процена утицаја затеченог стања на животну средину за постојеће две радионице (обрада метала и складиштење репроматеријала) у поступку озакоња на катастарској парцели број 2995/32 КО Индија, у Авалској улици број 16, на територији општине Инђија, погледајте ОВДЕ 

РЕШЕЊЕ


12345