23.11.2022.


Обавештење да је донето решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за изградњу пословно производног објекта за производњу контејнера за медицински отпад, на захтев носиоца пројекта „ДУНАВПЛАСТ КОРП“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


23.11.2022.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу силоса Фаза I :3x2,566m3 са пратећим објектима: пријемни бункер, аспиратерска кућа, елеваторска јама, сушара, тампон ћелије, транзит ћелија, вага, управна зграда и објекти инфраструктуре, носиолац пројекта „POLJOTRADE“ Петровић Радивој и партнер Нови Карловци, Ортачко друштво из Нових Карловаца погледајте ОВДЕ16.11.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ да је  дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње базне станице мобилне телефоније „НС1603_01 СМ_Инђија _североисток“ погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


16.11.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу соларне електране снаге 150кW на крову објекта на захтев носиoца пројекта „АГРОМАРКЕТ“ д.о.о из Крагујевца погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕНа основу члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комунало-стамбене послове и заштиту животне средине ОГЛАШАВА: 

 

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2031.ГОДИНЕ
 И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЛА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД
 2022-2031.ГОДИНЕ

  

1. ЈАВНИ УВИД  обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 09. новембра 2022. године до 09. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до14 часова. Сва документација се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs  – у делу Јавни увиди.

 

2. ЈАВНА РАСПРАВА у Нацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године и Извештај о стратешкој процени утицала Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године биће одржана у конференцијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана 15.12.2022. године, са почетком у 13.00 часова.

 

3. Примедбе на Нацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године и мишљења на Извештај о стратешкој процени утицала Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунало-стамбене послове и заштиту животне средине, најкасније до 09. децембра 2022. године.

  

 Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне срединеНацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године  погледајте ОВДЕ

Извештај о стратешкој процени утицала Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године погледајте ОВДЕ


02.11.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу соларне електране снаге 150кW на крову објекта, носилац пројекта „АГРОМАРКЕТ“ д.о.о из Крагујевца погледајте ОВДЕ


02.11.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу складишног објекта (складиштење челичних профила) са пратећим објектима (две портирнице)  на захтев носиoца пројекта „МИКОМ“ д.о.о. из Новог Сада погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ26.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за изградњу пословно производног објекта за производњу контејнера за медицински отпад, oд стране носиоца пројекта „ДУНАВПЛАСТ КОРП“ д.о.о. погледајте ОВДЕ

Студију погледајте ОВДЕ


21.10.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу о издавању  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера на захтев оператера „REPLASTIC“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


19.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније „НС1603_01 СМ_Инђија _североисток“ погледајте ОВДЕ


Студију погледајте ОВДЕ19.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу складишног објекта (складиштење челичних профила) са пратећим објектима (две портирнице), носиолац пројекта „МИКОМ“ д.о.о. из Новог Сада погледајте ОВДЕ


13.10.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу о издавању  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера на захтев оператера СЗТР „ГАВРИЛОВИЋ ПЛАСТ“ из Инђије погледајте ОВДЕ


Решење погледајте ОВДЕ123456789