22.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
 
о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средуну за пројекат изградње биогасне електране капацитета 600kW са пратећим објектима ( плато остатка чврсте фазе, тренч силос, лагуна, ферментор, управљачка кућа са пумпном станицом, мешна јама и плато за CHP постројење, као и изградња трафо станице, колске ваге  и саобраћајница са манипулативним површинама)   погледајте ОВДЕ

Студија о процени утицаја на животну средину погледајте ОВДЕ

Нетехнички краћи приказ података наведених у Студији о процени утицаја на животну средину погледајте ОВДЕ21.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  на животну средину за постојећи помоћни објекат за складиштење воћа у поступку озакоњења погледајте ОВДЕ


21.07.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за постојећи складишни објекат за воће  у поступку озакоњења погледајте ОВДЕ21.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат изградње интерне станице за снабдевање горивом моторних возила погледајте ОВДЕ
21.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ 
o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу производног комплекса за производњу пумпи 2. фаза погледајте ОВДЕ
14.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ 

за пројекат изградње подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ погледајте ОВДЕ

Студија о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ погледајте ОВДЕ

Студија о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ нетехнички резиме погледајте ОВДЕ


14.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
за пројекат изградње подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ погледајте ОВДЕ

Студија о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ погледајте ОВДЕ

Студија о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ нетехнички резиме погледајте ОВДЕ


14.07.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
 

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат изградња пословног објекта – трговина на мало погледајте ОВДЕ12345678910...>>