20.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат  изградњe стамбено-пословног објекта, на захтев носиoца пројектаJI WEIDONG погледајте ОВДЕ20.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат  изградњe складишно - пословног објекта „M&Б ТРАНС“ д.о.о. погледајте ОВДЕ20.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат изградње фотонапонске електране активне снаге мање од 500 kW на крову објекта „ГРУНДФОС СРБИЈА“ д.о.о. погледајте ОВДЕ13.10.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу станице за пуњење возила и трејлера компримованим природним гасом погледајте ОВДЕ13.10.2021.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  на животну средину за постојећи магацински објекат за откуп воћа, паковање воћа и магацин амбалаже са пратећим садржајем у поступку озакоњења погледајте ОВДЕ13.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда , Таковска улица  број 2, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат постављања нове опреме на  базној станици мобилне телефоније „Бешка – SM51 SMU51 SMO51 SML51“ погледајте ОВДЕ08.10.2021.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера „REAL S“ д.о.о. из Београда, ул. Омладинских бригада број 86Ј/15 погледајте ОВДЕ


06.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу складишно - пословног објекта, носиолац пројекта „M&Б ТРАНС“ д.о.о. погледајте ОВДЕ12345678910...>>