ИЗЛАГАЊЕ НА УВИД ГРАЂАНИМА БИРАЧКИ СПИСАК


Начелник Општинске управе општине Инђија обавештава грађане општине Инђија да се ИЗЛАЖЕ на увид  грађанима општине Инђија део Јединственог бирачког списка за општину Инђија.

Грађани могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за Општину Инђија и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ важеће личне карте у згради Општине Инђија, ул. Цара Душана број 1 у шалтер сали (шалтер број 3), сваким радним даном од 07,00 до 15, 00 часова. 


Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту личних података, може се извршити и електронским путем на службеној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak уношењем података о Јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на службеној страници Министарства.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани уз прилагање овлашћења.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Укупан извештај о резултатима гласања


ОБРАСЦИ

Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Инђија преузмите 

ОВДЕ


ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Инђија Коалиција: Александар Вучић - Инђија сутра

Решење о проглашењу Изборне листе Александар Вучић - ИНЂИЈА СУТРА

Закључак о отклањању грешака ГРУПА ГРАЂАНА ИНЂИЈА И ТИ

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Инђија Група гађана "Инђија и ти" - Сви заједно

Решење о проглашењу Изборне листе - Група грађана "Инђија и ти" - Сви заједно

Закључак о отклањању грешака ГРУПА ГРАЂАНА ГРАЂАНИН

Информација о броју бирача који су подржали изборну листу Александар Вучић - Инђија сутра

Информација о броју бирача који су подржали изборну листу Групе Грађана Инђија и ти - Сви заједно

Решење о проглашењу Изборне листе Група грађана Грађанин - Да, може боље

Информација о броју бирача који су подржали изборну листу Група грађана Грађанин - Да, може боље

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Инђија Група грађана Грађанин - Да, може боље 

Закључак о отклањању грешака Бирам борбу за Инђију - Радован Грковић

Решење о проглашењу Изборне листе: Бирам борбу за Инђију - Радован Грковић

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Инђија Бирам борбу за Инђију - Радован Грковић

Закључак о отклањању грешака "Ми снага народа"

Решење о проглашењу изборне листе "Ми снага народа"

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Инђија "Ми снага народа"

Информација о броју бирача који су подржали листу Бирам борбу за Инђију - Радован Грковић

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Информација о броју бирача који су подржали листу Ми, снага народа - проф. др Бранимир Несторовић - Инђија

ОДЛУКЕ

Одлука о начину пријема Изборних листа за избор одборника СО Инђија за изборе расписане за 2. јун 2024. године


ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Инђија

Одлука о обрасцима за пријављивање домаћих и страних посматрача

Роковник за вршење изборних радњи за одборнике Скупштине општине Инђија

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Инђија у проширеном саставу - Група грађана Грађанин

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Инђија у проширеном саставу Група грађана - Инђија и ти 

Одлука о поступку предлагања лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Инђија

Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу

Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Инђија

Одлука о начину прикупљања обавештења и објављивања укупног броја бирача за гласање ван бирачког места

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Инђија у проширеном саставу - СНС

Упутство о уређењу бирачког места и просторије за гласање

Упутство о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао

Упутство о јединственим стандардима за изборни материјал

Одлука о примопредаји изборног материјала пре и после гласања за изборе за одборнике Скупшине општине Инђија

Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала пре и после гласања

Одлука о избору штампарије

Одлука о утврђивању облика, изгледа и боје гласачког листића и контролног листа

Одлука о обрасцима евиденције о присутности чланова и заменика чланова бирачког одбора

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Инђија у проширеном саставу - Ми снага народа

Одлука о утврђивању облика и изгледа обрасца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места

Информација о праву  на коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање

Одлука о објављивању укупног броја бирача у општини Инђија

Одлука о утврђивању броја гласачких листића који се штампа 

Одлука о начину праћења излазности бирача на изборе за одборнике Скупштине општине Инђија

Одлука о измени Одлуке о утврђивању облика, изгледа и боје гласачког и контролног листића

Овлашћење страних посматрача за посматрање рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Инђија

Овлашћење за преводиоца страних посматрача рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Инђија

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Инђија у проширеном саставу - Бирам борбу за Инђију - Радован Грковић

Овлашћење страних посматрача за посматрање рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Инђија

Овлашћење за преводиоца страних посматрача рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Инђија

Одлука о давању овлашћења заменику председника ИКОИ за одлучивање о промени председника и заменика председника, члана и заменика члана бирачких одбора у сталном и проширеном саставу

Одлука о датуму штампања и паковања изборног материјала, начину транспорта и руковања гласачким листићима и осталим изборним материјалом

Упутство за статистичку обраду података на изборима за одборнике Скупштине општине Инђија

Одлука о одређивању вршиоца статистичке обраде података на изборима за одборнике скупштине општине Инђија

Одлука о измени Одлуке о утврђивању облика, изгледа и боје гласачког листића и контролног листа

Одлука о измени Одлуке о одређивању бирачких места на територији општине Инђија

Закључак о броју гласачких листића

Одлука о објављивању коначног броја бирача у општини Инђија

Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Инђија

Одлука о предаји изборног материјала Општинској управи општине Инђија на чување


БИРАЧКИ ОДБОРИ

Решење о изменама решења о имановању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу БМ 17