Буџет за 2024. годину


- Одлука о буџету за 2024. годину

- Грађански водич кроз буџет Општине Инђија за 2024.годину

- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Инђија за 2024. годину

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - мај 2024.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - мај 2024.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - април 2024.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - април 2024.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - март 2024.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - март 2024.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - фебруар 2024.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - фебруар 2024.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јануар 2024.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јануар 2024.Завршни рачун буџета Општине Инђија за 2023. годину

- Одлука о завршном рачуну за 2023. годину

- Обрасци

Буџет за 2023. годину

123456