Буџет за 2022. годину
- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - август 2022

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - август 2022

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јул 2022

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јул 2022

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јун 2022

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јун 2022

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - мај 2022

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - мај 2022

- Извршење буџета општине Инђија прихода за период јануар - април 2022

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - април 2022.

- Избршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - март 2022.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - март 2022.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - фебруар 2022.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - фебруар 2022.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јануар 2022.

- Извршење буџета оптине Инђија расходи за период јануар - јануар 2022.

Завршни рачун буџета Општине Инђија за 2021. годину
- Први ребаланс за 2021. годину
- Образложење

- Одлука о буџету за 2021. годину
- Образложење

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јануар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јануар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-фебруар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-фебруар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-март 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-март 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-април 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-април 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-мај 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-мај 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јун 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-јун 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јул 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-јул 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - август 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - август 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - септембар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - септембар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - октобар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - октобар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - новембар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - новембар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - децембар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - децембар 2021.


Завршни рачун буџета општине Инђија за 2020. годину

Завршни рачун буџета општине Инђија за 2020. годину
Обрасци

Буџет за 2020. годину


Други ребаланс за 2020. годину

Образложење

Први ребаланс за 2020. годину

Образложење

Буџет за 2020. годину

- Одлука о буџету за 2020. годину

-Образложење

- ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА
КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јануар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јануар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-фебруар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-фебруар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-март 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-март 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-април 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - април 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-мај 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - мај 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јун 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јун 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јул 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јул 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - август 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - август 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - септембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - септембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - октобар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - октобар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - новембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - новембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - децембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - децембар 2020

- Упуство за припрему Одлуке о буџету за 2021. годину

- Упуство за локал 2021

-Униформни програми и програмске активности

- Преглед броја запослених и средства за плате за 2021 годину

-Обрасци за програмски буџет

- Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

1234