Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда


13/2022 – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ОДРАСЛИМ ЛИЦИМА
17.08.2022. 11.00h

12/2022 - Радови на уградњи инсталација и опреме у црпној станици фекалне канализације у СЗ Локација 15 КО Инђија
03.08.2022. 13.00h


12345...

2022. година

24.01.2022.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2/2022-II од дана 14.01.2022. године усвојен је План набавки општине Инђија за 2022. годину

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


25.02.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-2/2022-II од дана 24.02.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


09.03.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-3/2022-II од дана 09.03.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


08.04.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-4/2022-II од дана 06.04.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


23.06.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-5/2022-II од дана 20.06.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


24.08.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-6/2022-II од дана 23.08.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде