2024. година

30.05.2024.
Одлуком начелника Општинске управе општине Инђија број 405-1-3/2024-IV од дана 29.05.2024. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општинске управе општине Инђија за 2024. годину.

Одлуку преузмите овде


13.05.2024.
Одлуком Председника општине Инђија број 405-4-4/2024-II од дана 13.05.2024. године извршена је измена и допуна Плана набавки за 2024. годину

Одлуку преузмите овде


26.04.2024.
Одлуком Председника општине Инђија број 405-4-3/2024-II од дана 22.04.2024. године извршена је измена и допуна Плана набавки за 2024. годину

Одлуку преузмите овде


22.03.2024.
Одлуком Председника општине Инђија број 405-4-3/2024-II од дана 22.03.2024. године извршена је измена и допуна Плана набавки за 2024. годину

Одлуку преузмите овде


20.03.2024.
Одлуком начелника Општинске управе општине Инђија број 405-1-2/2024-IV од дана 11.03.2024. године извршена је допуна Плана набавки Општинске управе општине Инђија за 2024. годину.

Одлуку преузмите овде


22.02.2024.
Одлуком Председника општине Инђија број 405-4-2/2024-II од дана 20.02.2024. године извршена је измена и допуна Плана набавки за 2024. годину

Одлуку преузмите овде


07.02.2024.
Одлуком Председника општине Инђија број 405-4/2024-II од дана 06.02.2024. године усвојен је План набавки Председника општине Инђија за 2024. годину

Табеларни приказ плана набавки за 2024. годину преузмите овде


19.01.2024.
Одлуком Председника општине Инђија број 405-1/2024-II од дана 17.01.2024. године усвојен је План набавки општине Инђија за 2024. годину

Табеларни приказ плана набавки за 2024. годину преузмите овде


Назив набавке
Документација
Рок за достављање понуда


13/2022 – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ОДРАСЛИМ ЛИЦИМА
17.08.2022. 11.00h

12/2022 - Радови на уградњи инсталација и опреме у црпној станици фекалне канализације у СЗ Локација 15 КО Инђија
03.08.2022. 13.00h


12345...