Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
22/2021 - Набавка ретрорефлектујућих самолепљивих трака
07.09.2021. 12.00h

23/2021 - Набавка жутих ротационих светала за тракторе
06.09.2021. 12.00h

20/2021 - УСЛУГА – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА
25.08.2021. 11.00h


19/2021 - Услуга ревидирања техничке документације (предмера и предрачуна радова) за завршетак спортске хале у Инђији – Изградња енергетског блока, завршетак објекта и партерно уређење
13.07.2021. 11.00h

12345

2021. година

11.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-1/2021-II од дана 08.01.2021. године донет је План набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2021. годину преузмите овде


22.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-2/2021-II од дана 20.01.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


04.02.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-3/2021-II од дана 02.02.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


29.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-4/2021-II од дана 29.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


08.07.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-6/2021-II од дана 08.07.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde


12.10.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-7/2021-II од дана 11.12.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde