2023. година

01.09.2023.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-14-4/2023-II од дана 28.08.2023. године извршена је измена и допуна Плана набавки за 2023. годину - преузмите овде


21.08.2023.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-14-3/2023-II од дана 21.08.2023. године извршена је измена и допуна Плана набавки за 2023. годину - преузмите овде


01.03.2023.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-14-2/2023-II од дана 28.02.2023. године извршена је измена и допуна Плана набавки за 2023. годину - преузмите овде


20.01.2023.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-14/2023-II од дана 18.01.2023. године усвојен је План набавки општине Инђија за 2023. годину

Табеларни приказ плана набавки за 2023. годину преузмите овде


Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда


13/2022 – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ОДРАСЛИМ ЛИЦИМА
17.08.2022. 11.00h

12/2022 - Радови на уградњи инсталација и опреме у црпној станици фекалне канализације у СЗ Локација 15 КО Инђија
03.08.2022. 13.00h


12345...