Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
6/2020 – „Уређење простора за смештај чамаца код марине у Старом Сланкамену“
09.10.2020. 11.00h


Бр. 2 услуга - Израда Пројекта изведеног стања рачунарске мреже и израда Пројекта унапређења рачунарске мреже у Општинској управи општине Инђија
03.09.2020. 11.00h

27.01.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-10/2020-II од дана 06.01.2020. године донет је План набавки за 2020. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2020. годину преузмите овде


13.07.2020.
Усклађени План набавки Председника општине Инђија за 2020. годину преузмите овде05.08.2020.
Усклађени План набавки Председника општине Инђија за 2020. годину - ПРВА ИЗМЕНА - преузмите овде17.09.2020.
Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину - преузмите овде21.09.2020.
Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину број 404-10-6/2020-II - преузмите овде30.09.2020.
Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину број 404-10-7/2020-II - преузмите овде05.11.2020.
Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину број 404-10-8/2020-II - преузмите овде