Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
10/2022 - Услуге екстерне ревизије завршног рачуна за 2021. годину
07.06.2022. 12.00h

7/2022 – Санација и адаптација равног крова помоћне просторије на базену и терасе
04.05.2022. 12.00h

6/2022– Набавка и уградња телефонске централе са опремом
19.04.2022. 12.30h

5/2022– Израда пројектне документације за изградњу пешачке стазе у целој дужини у улици Николе Тесле у Љукову
19.04.2022. 11.00h

4/2022 – Израда плана превентивних мера са координацијом на завршетку изградње спортске хале у Инђији – антифилтрационе завесе, завршетак објекта, партерно уређење и изградња енерго блока
09.03.2022. 10.00h

12345...

2022. година

24.01.2022.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2/2022-II од дана 14.01.2022. године усвојен је План набавки општине Инђија за 2022. годину

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


25.02.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-2/2022-II од дана 24.02.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


09.03.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-3/2022-II од дана 09.03.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


08.04.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-4/2022-II од дана 06.04.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


23.06.2022.
Одлуком Председника општине број 404-2-5/2022-II од дана 20.06.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде