Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
13/2021 Израда пројекта јавно приватног партнерства за јавни превоз у Инђији
28.04.2021. 11.00h

Услуга процене вредности имовине - некретнина Општине Инђији
14.04.2021. 11.00h

Екстерна ревизија завршног рачуна за 2020. годину
08.04.2021. 11.00h

Услуге интернета
07.04.2021. 11.00h


123

2021. година

11.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-1/2021-II од дана 08.01.2021. године донет је План набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2021. годину преузмите овде


22.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-2/2021-II од дана 20.01.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


04.02.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-3/2021-II од дана 02.02.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


29.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-4/2021-II од дана 29.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде