Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
19/2021 - Услуга ревидирања техничке документације (предмера и предрачуна радова) за завршетак спортске хале у Инђији – Изградња енергетског блока, завршетак објекта и партерно уређење
13.07.2021. 11.00h

18/2021 - Услуга техничке контроле техничке документације система за наводњавање у општини Инђија, подсистеми Нови Сланкамен и Стари Сланкамен
24.06.2021. 10.30h

Пројекат за проверу безбедности саобраћаја на локалним путевима општине Инђија са предлогом мера по важећој методологији
04.06.2021. 10.00h

15/2021-Израда и штампање приручника за возаче бицикла и мопеда за унапређење безбедности у саобраћају на територији општине Инђија
01.06.2021. 10.00h

16/2021- Израда анализе страдања лица из категорије 65+ на путевима општине Инђија са имплементацијом саобраћајно техничких мера
31.05.2021. 10.00h

1234

2021. година

11.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-1/2021-II од дана 08.01.2021. године донет је План набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2021. годину преузмите овде


22.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-2/2021-II од дана 20.01.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


04.02.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-3/2021-II од дана 02.02.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


29.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-4/2021-II од дана 29.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


08.07.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-6/2021-II од дана 08.07.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde