Назив актуелне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Израда техничке документације за изградњу антифилтрационе завесе као припремних радова на завршетку изградње спортске хале у Инђији
28.01.2021. 09.00h

Израда пројектне документације за изградњу гасне станице за потребе спортске хале у Инђији
19.01.2021. 09.00h

6/2020 – „Уређење простора за смештај чамаца код марине у Старом Сланкамену“
09.10.2020. 11.00h


Бр. 2 услуга - Израда Пројекта изведеног стања рачунарске мреже и израда Пројекта унапређења рачунарске мреже у Општинској управи општине Инђија
03.09.2020. 11.00h

2021. година

11.01.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-1/2020-II од дана 08.01.2020. године донет је План набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2021. годину преузмите овде


22.01.2020.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-2/2020-II од дана 20.01.2020. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде