Милан Кончаревић

Заменик председника општине

Милан Кончаревић дипломирао je на Економском факултету Универзитета у Сарајеву (са просечном оценом 9,84) и добио звање дипломирани економиста. Завршио је курс ''Лидерске вештине'' у Лозани (Швајцарска) у трајању од шест месци чиме је стекао диплому ''Специјалиста за лидерске вештине''. Говори добро руски и енглески језик. 

До 1992. године живео је и радио у Сарајеву у предузећу ''Зрак'' на пословима: шефа рачуноводства (овлашћени рачуновођа), комерцијалног директора, директора пројекта у иностранству и директора предузећа. Од 1994. до 1998. године радио је у предузећу ''Николас'' Београд на пословима комерцијалног и финансијског директора. Од 1998. до 2000. године радио је као директор предузећа ''Пнеуматик'' Нова Пазова. Од 2004. до 2008. године радио је као директор ''Дирекције за изградњу и грађевинско земљиште'' Општине Стара Пазова. Од 2009. до 2016. године радио је на пословима директора ЈКП ''Чистоћа'' Стара Пазова, начелника за трезор и рачуноводство Општине Стара Пазова и директора Електродистрибуције Рума. 

Од 2016. до 2018. године радио је као помоћник Председника општине Инђија а од 2018. године на пословима директора ЈП ''Ингас'' Инђија.