Стање непокретности у јавној својини за општину Инђија на дан 31.12.2021. године погледајте ОВДЕ

Збирни подаци о стању непокретности у јавној својини по врстама и вредности за општину Инђија на дан 31.12.2021. године погледајте ОВДЕ