Образовне институције


indjija.rs

СРЕДЊА ШКОЛА ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ, Инђија

Адреса: Инђија, Трг Слободе 2а

Телефон: 022/551-854 ; 022/552-373

Сајт: Натошевић

За више информација о школи кликните овде


indjija.rs

ГИМНАЗИЈА Инђија

Адреса: Инђија, Трг Слободе 1

Телефон: 022 / 555 - 095

Сајт: Гимназија

За више информација о школи кликните овде


indjija.rs

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МИХАЈЛО ПУПИН Инђија

Адреса: Инђија, Цара Душана 2

Телефон: 022/561-661 ; 022/561-404

Сајт: Михајло Пупин

За више информација о школи кликните овде


indjija.rs

ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ, Инђија

Адреса: Инђија, Душана Јерковића 1

Телефон: 022/561-420 ; 022/561-704

Сајт Душан Јерковић

е-пошта: osdusanjerkovic@indjija.net

За више информација о школи кликните овде

 


indjija.rs

ОШ ЈОВАН ПОПОВИЋ, Инђија

Адреса: Инђија, Краља Петра И бб

Телефон: 022/561-330

е-пошта: osjovanpopovicindjija@gmail.com

За више информација о школи кликните  овде

 


indjija.rs

ОШ ПЕТАР КОЧИЋ, Инђија

Адреса: Инђија, Цара Душана 9

Телефон: 022 / 561 - 540

е-пошта: ospetarkocic@indjija.net

Сајт: Петар Кочић

За више информација о школи кликните  овде

 


indjija.rs

ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ, Марадик

Адреса: Марадик, Карађорђева 6

Телефон: 022 / 506 - 603

е-пошта: sm.skolamaradik@neobee.net

За више информација о школи кликните  овде

 


indjija.rs

ОШ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ, Нови Сланкамен

Адреса: Нови Сланкамен, Вука Караџића 1

Телефон: 022 / 591 - 422

е-пошта: djnatosevic@gmail.com

За више информација о школи кликните  овде

 


indjija.rs

ОШ РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА, Чортановци

Адреса: Чортановци, Вељка Влаховића 1

Телефон: 022 / 580 - 009

е-пошта: sm.rdjcrna@neobee.net

За више информација о школи кликните  овде

 


indjija.rs

ОШ СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА, Нови Карловци

Адреса: Нови Карловци, Главна 31

Телефон: 022 / 584 - 014

е-пошта: sbajicpaja@ptt.rs

 За више информација о школи кликните  овде

 


indjija.rs

ОСНОВНА ШКОЛА БРАЋА ГРУЛОВИЋ, Бешка

Адреса: Бешка, Карађорђева 2

Телефон: 022/570-115 ; 022/572-115

Сајт: Браћа Груловић

е-пошта: bracagrulovic@gmail.com

За више информација о школи кликните  овде


indjija.rs

ОШ 22. јул, Крчедин

Адреса: Крчедин, Наде Јаношевић 4

Телефон: 022/2500-307

е-пошта: skolakrcedin@yahoo.com

 За више информација о школи кликните  овде


indjija.rs

Предшколске установе

 

П.Ј. "СУНЦЕ"

Адреса: Инђија, Душана Јерковића 17а

Телефон:  022/560-614; 555-560; 555-561

 

П.Ј. "НЕВЕН"

Адреса:  Инђија, Омладинска бб

Телефон: 022/552-619

 

П.Ј. "СУНЦОКРЕТ"

Адреса:  Нови Карловци, Средња 8

Телефон: 022/584-913

 

П.Ј. "МАСЛАЧАК"

 Адреса: Бешка, Трг Српских Јунака 2

Телефон: 022/570-387

 

П.Ј. "ЦВРЧАК"

Адреса: Крчедин, Цара Душана 1

Телефон: 022/500-010

 

П.Ј. "ПЧЕЛИЦА"

Адреса: Нови Сланкамен, Карађорђева 1

Телефон: 022/591-152

 

П.Ј. "БАМБИ"

Адреса: Марадик, Карађорђева 6

Телефон: 022/506-561

 

П.Ј. при ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"

Адреса: Инђија, Душана Јерковића 1

 

П.Ј. при ОШ "ДУШАН ЈЕРКОВИЋ"

Адреса:  Јарковци, Ивана Милутиновића 102

 

П.Ј. при ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"

Адреса: Инђија, Краља Петра И бб

 

П.Ј. при ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Адреса: Инђија, Цара Душана 9

 

П.Ј. при ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

Адреса:  Љуково, 1.Новембра 73

 

П.Ј. при ОШ "Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"

Адреса: Стари Сланкамен, Боривоја Гњатића бб

 

П.Ј. при ОШ "РУЖА ЂУРЂЕВИЋ - ЦРНА"

Адреса:  Чортановци, Вељка Влаховића 1

 

П.Ј. при ОШ "22 ЈУЛ"

Адреса: Сланкаменачки Виногради, Јанка Чмелника 8