Јавна предузећа и установе


indjija.rs

Јавно Предузеће "Ингас"

Адреса: Блок 63 Објекат 14/2 22320 Инђија

Телефон: 022 560 862

Е-пошта: ingas@verat.net

Сајт: www.ingas.rs

 


indjija.rs

Јавно комунално предузеће "Комуналац" Инђија

Адреса: Ул. Војводе Степе 20/III

Телефон: 022 561 002; 022 561 281; 022 552 325

Факс: 022 561 343

Е-пошта:  komunalac@indjija.rs
                  office@komunalacin.rs

Сајт: http://komunalacin.rs/

 


indjija.rs

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација"

Адреса: Војводе Степе 48, 22320 Инђија

Телефон / Факс: 022 560 842

Е-пошта: vik@indjija.rs

Сајт: www.vodovodindjija.co.rs

 


indjija.rs

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима "Инђија ПУТ"

Адреса: Инђија, Војводе Степе 11/3

Телефон: 022 215 00 15 централа

Е-пошта: jpgz@indjija.rs

Сајт: www.indjijaput.net

 


indjija.rs

Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија

Адреса: Инђија, Цара Душана бр.1

Телефон: 022 565 867

Факс: 022 561 311

Е-пошта: ingrin@indjija.rs

Сајт: www.ingrin.rs


indjija.rs

Туристичка организација општине Инђија

Адреса: Цара Душана 1, 22320 Инђија

Телефон / Факс: 022 510 970

Е-пошта: turizam@indjija.rs 

Сајт: www.indjijatravel.rs

Директор: Урош Трифуновић

Е-пошта: office@indjijatravel.rs

 


indjija.rs

Агенција за ИТ, ГИС и Комуникације Општине Инђија

Адреса: Цара Душана 1, Инђија

Телефон / Факс: 022 560 002

Е-пошта: iti@indjija.rs

Сајт: www.iti.indjija.rs

 


indjija.rs

Агенција за економски развој општине Инђија

Адреса: Цара Душана 1, Инђија

Телефон / Факс: 069/18 55 456

В.Д. директора Драган Сурла

Е-пошта: privreda@indjija.rs

 


indjija.rs

Агенција за рурални развој општине Инђија

Адреса: Војводе Степе 48, Инђија

Телефон / Факс: 022 556 060

Е-пошта: arri@indjija.rs

Сајт: www.arri.rs

 


indjija.rs

Центар за социјални рад "ДУНАВ"

Адреса: Војводе Степе 42, Инђија

Тел/факс: 022 560 526, 022 560 303

Е-пошта: csrdunav@indjija.netcsrdunav@neobee.net

Сајт: www.csrdunav.org.rs