indjija.rs

Радио-Телевизија Инђија

Адреса: Војводе Степе I/III , 22320 Инђија

е-пошта: radioindjija@yahoo.com

Телефони: 022/561-211, 022/561-201, 022/561-241

Факс: 022/561-115

Сајт: Радио Инђија

 


indjija.rs

Сремска Телевизија

Адреса: Насеље Златка Шнајдера 2, Ши
редакција Инђија: 022 / 556 - 166, Железничка бб

е-пошта: sremskatv@yahoo.com

Маркетинг: 022 / 715 - 111, 022 / 612 - 175

Факс: 022 / 716 - 224

Сајт :сремска.тв

 

 


indjija.rs

Радио-Телевизија Мега

Адреса: Сремска 70а , 22320 Инђија

е-пошта: rtvmega@open.telekom.rs

Телефони: 022 / 553 - 004, 022 / 553 - 003

Факс: 022 / 554 - 580

Сајт: ртвмега.тв

 


indjija.rs

Сремске новине

Адреса: Трг Војвођанских бригада 14 / ИИ, 22000 Сремска Митровица

е-пошта: redakcija@sremskenovine.co.rs

Телефони: 022 / 610 - 144, 022 / 610 - 496

Факс: 022 / 610 - 144

Сајт: Сремске Новине

 


indjija.rs

Интернет портал „Infocyber“

Адреса: Београдска 19, 22320 Инђија

Телефони: 062/574-738, 062/574-735

Сајт: http://www.pazovaindjijavesti.com