Назив актуелне јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда


broj 10/2020– „ЕЛЕКТРИЧНA ЕНЕРГИЈA У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА “
26.10.2020. 11.00h12345...
Назив завршене јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
9/2020 „Лаптопови за вуковце у школској 2018/2019 години, за истакнуте спортисте и ученике“
25.03.2020. 11.00h

8/2020 „Услуга мониторинга - мерење буке и квалитета ваздуха на територији општине Инђија“
20.03.2020. 11.00h


12345...

2022. година

01.07.2022.
Одлуком о измени и допуни Плана јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину број 404-3-2/2022-IV од дана 29.06.2022. године, извршена је измена важећег Плана јавних набавки.

Табеларни приказ измењеног И допуњеног Плана јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину. преузмите овде


17.01.2022.
Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-3/2022-IV од 14.01.2022.г донет је План јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


25.01.2022.
Одлуком Председника општине Инђија 404-4/2022-II од дана 18.01.2022. године донет је План јавних набавки за 2022. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


11.04.2022.
Одлуком Председника општине Инђија 404-4-2/2022-II од дана 06.04.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину.

Одлуку погледајте овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


24.06.2022.
Одлуком Председника општине Инђија 404-4-3/2022-II од дана 20.06.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину.
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде