Назив актуелне јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда


broj 10/2020– „ЕЛЕКТРИЧНA ЕНЕРГИЈA У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА “
26.10.2020. 11.00h12345...
Назив завршене јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
9/2020 „Лаптопови за вуковце у школској 2018/2019 години, за истакнуте спортисте и ученике“
25.03.2020. 11.00h

8/2020 „Услуга мониторинга - мерење буке и квалитета ваздуха на територији општине Инђија“
20.03.2020. 11.00h


12345...

2021. година

11.01.2021.
Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-3-1/2020-IV од 11.01.2021.г донет је План јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2021. годину

Табеларни приказ плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


10.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-15/2021-II од дана 01.03.2021. године донет је План јавних набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


31.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-15-2/2021-II од дана 26.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника опрштине Инђија за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде