Назив актуелне јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда


broj 10/2020– „ЕЛЕКТРИЧНA ЕНЕРГИЈA У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА “
26.10.2020. 11.00h12345...
Назив завршене јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
9/2020 „Лаптопови за вуковце у школској 2018/2019 години, за истакнуте спортисте и ученике“
25.03.2020. 11.00h

8/2020 „Услуга мониторинга - мерење буке и квалитета ваздуха на територији општине Инђија“
20.03.2020. 11.00h


12345...

2021. година

11.01.2021.
Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-3-1/2020-IV од 11.01.2021.г донет је План јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2021. годину

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


10.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-15/2021-II од дана 01.03.2021. године донет је План јавних набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


31.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-15-2/2021-II од дана 26.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника опрштине Инђија за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


26.05.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-15-3/2021-II од дана 18.05.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника опрштине Инђија за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


16.06.2021.
Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија деловодни број 404-3-2/2021-IV од 11.06.2021. године, извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


30.06.2021.
Одлуком Председника општине број 404-15-4/2021-II од дана 30.06.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите ovde


Одлуком Председника општине број 404-2-5/2021-II од дана 30.06.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавке Општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите ovde


27.07.2021.
Одлуком Председника општине број 404-15-5/2021-II од дана 26.07.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите ovde