Владимир Гак

Председник општине

Владимир Гак рођен  је у Инђији 26.06.1981. године, где је завршио основну и средњу школу.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду и стекао звање дипломирани правник, након чега је положио  правосудни испит. До ступања на дужност председника општине радио је као адвокат у Инђији.

У политику се активно укључио 2002. године. Дужност одборника у Скупштини општине Инђија је обављао у сазивима 2004-2008 године и 2012-2016 године.

Током обављања одборничке дужности био је члан бројних сталних и повремених радних тела Скупштине општине Инђија.

Од 2006. године је континуирано радио на менаџерским пословима, заступајући интересе страних инвеститора Кипра, Русије и Немачке, пре свега у области инвестиција, на територији Општине Инђија, Рума, Пећинци, Нови Сад, Београд.

Похађао је низ семинара посвећених односима са медијима, унапређењу и ефикасности рада локалне самоуправе и комуналне политике.

Од 2016. до 2020. године вршио је функцију Председника општине Инђија.

Добитник је многобројних страних и домаћих признања у области привреде, културе и спорта.

Живи у Инђији и ожењен је супругом Мајом, са којом има ћерку Настасју.