Упутство за регистрацију стамбене заједницеНапомена: Сва наведена документа странке могу преузети и на шалтеру број 7 у пријемној канцеларији Општине, адреса улица Цара Душана бр. 1 у Инђији, или у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, адреса Новосадски пут бб у Инђији (зграда ПЦ "Адаси"). Све додатне информације могу се добити на тел. бр. 022/560012 или моб. тел. бр. 060/3887886 (Бранко Јеловац).