План и програм рада Општинске управе за 2015. годину

Извештај о раду Општинске управе за 2014. годину

Извештај о раду Општинске управе за 2015. годину

Програм заштите животне средине за територију општине Инђија за 2009. годину

Програм заштите животне средине на територији Општине Инђија за 2010. годину

Програм заштите животне средине за територију општине Инђија за 2011. годину

Програм коришћења фонда за заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2012. годину

Програм коришћења фонда за заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2013. годину

Програм коришћења фонда за заштиту животне средине за територију општине Инђија за 2015. годину

Годишњи програм уређивања грађевинског земљишта за 2012. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта - Архива

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину

Обавештење о заузећу јавних површина ради постављања летњих башти (2016.)

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Инђија

Графички приказ Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину можете погледати ОВДЕ. 

Графички приказ Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину можете погледати ОВДЕ.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину