Одлуке за локалну пореску управу

ОБАВЕШТЕЊА

28.01.2013.

Чланом 7. ставом 6. тачка 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. Гласник РС” бр. 80/02 … 53/10) а у вези са чланом 3. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. Гласник РС” бр. 101/11) и члана 3. став 2. исправком Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. Гласник РС” бр. 2/2012) регулисано је да Пореска управа мора квартално да објави обавештење о износима пореског дуга свих пореских обвезника.

Имајући у виду наводе у Закону, Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Инђија објављује списак пореских дужника.

СПИСАК ДУЖНИКА НА ДАН 31.12.2013.ГОД. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

СПИСАК ДУЖНИКА НА ДАН 30.09.2013.ГОД. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

СПИСАК ДУЖНИКА НА ДАН 30.06.2013.ГОД. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

СПИСАК ДУЖНИКА НА ДАН 30.03.2012.ГОД. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

СПИСАК ДУЖНИКА НА ДАН 30.06.2012.ГОД. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

СПИСАК ДУЖНИКА НА ДАН 30.09.2012.ГОД. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

СПИСАК ДУЖНИКА НА ДАН 31.12.2012.ГОД. ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Самодоприноси

Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија

Одлука о увођењу самодоприноса за образовање на територији Општине Инђија за период од 01.јула 2005. до 30.јуна 2010. године 1% на плате ("Службени лист општина Срема", број 15/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Нови Сланкамен за период од 01.јула 2005. до 30.јуна 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 15/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Нови Карловци за период од 01.марта 2005. до 28.фебруара 2010. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 2/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Марадик за период од 01.јануара 2006. до 31.децембра 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 27/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Јарковци за период од 01.септембра 2003. до 31.август 2008. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 17/03) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Љуково за период од 01.јула 2004. до 30.јуна 2009. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 11/04) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Стари Сланкамен за период од 01.јануар 2005. до 31.децембар 2009. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 30/04) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса за канализацију у насељеном месту Инђија за период од 01.јула 2000. до 30.јуна 2010. године 2,5% на плате ("Службени гласник општина Срема", 5/2000) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Крчедин за период од 01.фебруара 2006. до 31. децембар 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 2/06) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Чортановци за период од 01.јуна 2006. до 31.маја 2011. године 1,5% на плате ("Службени гласник општина Срема", 11/06) погледајте овде