2022. година

24.01.2022.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-2/2022-II од дана 14.01.2022. године усвојен је План набавки општине Инђија за 2022. годину

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


25.02.2022.

Одлуком Председника општине број 404-2-2/2022-II од дана 24.02.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


09.03.2022.

Одлуком Председника општине број 404-2-3/2022-II од дана 09.03.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


08.04.2022.

Одлуком Председника општине број 404-2-4/2022-II од дана 06.04.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


23.06.2022.

Одлуком Председника општине број 404-2-5/2022-II од дана 20.06.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


24.08.2022.

Одлуком Председника општине број 404-2-6/2022-II од дана 23.08.2022.године извршена је измена и допуна Плана набавки општине Инђија за 2022. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2022. годину преузмите овде


2021. година11.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-1/2021-II од дана 08.01.2021. године донет је План набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2021. годину преузмите овде


22.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-2/2021-II од дана 20.01.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


04.02.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-3/2021-II од дана 02.02.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


29.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-4/2021-II од дана 29.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


08.07.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-6/2021-II од дана 08.07.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde


12.10.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-7/2021-II од дана 11.10.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde


10.12.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-8/2021-II од дана 09.12.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde


12