2021. година11.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-1/2021-II од дана 08.01.2021. године донет је План набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2021. годину преузмите овде


22.01.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-2/2021-II од дана 20.01.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


04.02.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-3/2021-II од дана 02.02.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


29.03.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-4/2021-II од дана 29.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите овде


08.07.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-6/2021-II од дана 08.07.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde


12.10.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-7/2021-II од дана 11.10.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde


10.12.2021.
Одлуком Председника општине Инђија број 404-2-8/2021-II од дана 09.12.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавки Општине Инђија за 2021. годину - преузмите ovde


2020. година

27.01.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-10/2020-II од дана 06.01.2020. године донет је План набавки за 2020. годину.

Табеларни приказ плана набавки за 2020. годину преузмите овде


13.07.2020.

Усклађени План набавки Председника општине Инђија за 2020. годину преузмите овде


05.08.2020.

Усклађени План набавки Председника општине Инђија за 2020. годину - ПРВА ИЗМЕНА - преузмите овде


17.09.2020.

Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину - преузмите овде


21.09.2020.

Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину број 404-10-6/2020-II - преузмите овде


30.09.2020.

Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину број 404-10-7/2020-II - преузмите овде


05.11.2020.

Одлука о измени и допуни Одлуке о доношењу Плана набавки за 2020. годину број 404-10-8/2020-II - преузмите овде


08.12.2020.

Одлука о измени и допуни одлуке о доношењу плана набавки за 2020.годину на које се Закон не примењује за 2020. годину број 404-10-9/2020-II од 26.11.2020.године. - преузмите овде