Вести

Систем све ближи грађанима


naslovJedneVesti
14.06.2006

Трећа година је како у Општини Инђија функционише такозвани Систем 48. Ради се о свеобухватном систему извештавања којим се недељно мери и оцењује радни учинак, наглашавају кључни проблеми управе и предлажу ефикасне мере за побољшање квалитета пружања услуга. Захваљујући Систему 48 грађани ове општине 24 часа дневно могу да контактирају општину - упућују захтеве, а општина је у обавези да им одговори у року од 48 сати шта је предузето по одређеном питању. У почетку је било свега неколико захтева дневно, сада их има на десетине. У протеклих шест месеци обрађено је 2.500 захтева грађана а решено чак 90 процената. Поред значајне уштеде средстава на овај начин грађани се непосредно уључују у креирање трошења буџетских средстава. иначе, под капом Система 48 су ЈКП "Комуналац", Дирекција за изградњу Општине Инђија, ЈКП "Водовод и канализација", ЈП "ИНГАС" и наравно, Општинска управа. Намера је да се овај систем контроле уведе и у Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић", а све у циљу побољшања квалитета здравствених услуга.Зорица Гарашанин, Сремске новине

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: