Вести

Нове клупе у Војводе Степе


naslovJedneVesti
22.06.2006

У складу са планом и програмом рада Дирекције за изградњу општине Инђија за 2006 годину почело је уређење другог дела улице Војводе Степе такозваним урбаним мобилијаром. Тренутно се постављају клупе и канте за смеће, а по речима референта за инвестиције и надзор Дирекције за изградњу општине Инђија, Миодрага Маринчића пројектом уређења улице предвиђено је и постављање неколико еолских стубова који ће бити посебно осветљени, као и фонтана која ће бити постављена на тргу испред Поште. Комплетан мобилијар ће се радити у фазама, планирано је постављане 40 клупа и 40 канти за смеће, а биће урађено и озелењавање односно допуна жардињера травом. Након реконструкције улице В.Степе ИИ део, Инђија је добила јединствену пешачку зону дужине 700 м, од инђијског хотела до Културног центра. Овом реконструкцијом поред визуалног ефекта којим се улепшава град и виталним интервенцијама на инфраструктури (канализација, водовод, расвета) створени су и бољи услови за развој трговине, угоститељства и предузетништва на овом потезу, што ће сигурно учинити да живот у Инђији добије нов квалитет. У оквиру радова извршена је комплетна реконструкција коловоза и тротоара у улици Војводе Степе, као и дела улице Школске (испред школе) и Југ Богдана (до ул. Митровданске) уз иградњу квалитетне атмосферске канализације. Постављана је и нова расвета, а свако домаћинство је прикључено на канализациону мрежу. Након реконструкције улице, евидентиран је проблем интензивног саобраћаја моторних возила у улици, па је уграђен најсавременији система за затварање улице: Систем аутоматских потапајуцих стубова који омогуцава потпуну контролу уласка и изласка возила у улицу. Укупна вредност радова износила је 49 милиона динара, а финансирали су их Дирекције за изградњу општине Инђија и Општина Инђија.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: