Вести

Модернија социјална заштита


Модернија социјална заштита
12.07.2006

У оквиру комисије за стратешко планирање развоја општине Инђија, формирана је и подкомисија чији је циљ унапређење социјалне политике. Радом овог тела руководи в.д. директора Центра за социјални рад "Дунав" у Инђији Гроздана Раденковић. Формирање Координационог одбора на нивоу општине предложио је председник општине Инђија Горан Јешић. Главни задатак одбора је да направи стратешки план социјалне политике, односно социјалне заштите на нивоу општине Инђија за дугорочни период, као што је и сам стратешки план развоја наше општине. Циљ овог плана је да наша општина буде препознатљива што се тиче и модела и квалитета пружања услуга социјалне заштите свим корисницима, односно свим грађанима - каже Гроздана Раденковић. По њеним речима, квалитет услуга је био задовољавајући за штићенике, односно кориснике социјалне заштите, али се ради на постизању вишег и квалитетнијег нивоа. У том циљу је и битна израда ове стратегије која ће омогућити квалитетнију услугу. Како напредује сам развој и ми морамо да се уклапамо у стратешке циљеве како би могли да у каснијем периоду конкуришемо за пројекте. Ту нам помаже стратешко планирање, јер без њега не можемо да дођемо ни до правих инвестиција - закључује Раденковићева. З.Б. Дневник

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: