Вести

Депонија код Марадика


Депонија код Марадика
24.11.2006

Заједничка депонија смећа за осам сремских општина биће смештена између села Марадик и Јарковци у општини Инђија, која ће и прибавити документацију за градњу. Депонија, површине од шест до седам хектара, испод Марадичког језера, служиће за одлагање отпада општинама Инђија, Стара Пазова, Сремска Митровица, Рума, Игир, Шид, Пећинци и Сремски Карловци.
     Ових дана биће формирана паритетна група која ће, између осталог, утврдити финансијско учешће сваке од осам општина у изградњи, али и одржавање будуће депоније.
     Ново регионално предузеће имаће задатак да транспортује смеће, прикупља и разврстава искористив отпад, да припрема и прерађује секундарне сировине и да пласира на тржиште. Такође, један од задатака биће и компостирање отпада и могућа производња енергије из отпадног материјала.
     Споразум о формирању заједничке депоније представници сремских општина требало би да потпишу до краја године.

Ј.Сл., Политика

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: