Вести

Јавни позив пољопривредним газдинствима


Јавни позив пољопривредним газдинствима
24.06.2020
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Инђија за 2020. годину („Службени лист општине Инђија“, бр. 12/2020), председник општине Инђија, расписао је Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Инђија у 2020. години.
Предмет Јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства на територији општине Инђија у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Инђија, кроз реализацију напред наведене мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Инђија  за 2020. годину.
Јавним позивом се дефинише висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови, начин и критеријуми за доделу подстицаја, рокови за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.
Укупна средства која ће бити додељена по Јавном позиву износе 18.000.000 динара.

Цео текст потписаног и овереног позива можете пронаћи овде.
ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: