Вести

Јавни конкурс за доделу средстава за 2021. годину за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија


naslovJedneVesti
08.06.2021

На основу члана 6. став 1. Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија цркавама и верским заједницама са територије општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 17/2017 и 19/2017–аут. тумачење), члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 5/2019) и члана 8. и 11. Одлуке о буџету општине Инђија за 2021. годину („Службени лист општине Инђија“, број 30/2020, 4/2021 и 7/2021),

Председник општине Инђија, дана 08. јуна 2021. године, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2021. годину, за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница са територије општине Инђија, у циљу унапређивања верске слободе и остваривања општег добра и заједничког интереса.

Цео текст потписаног и овереног конкурса можете прочитати овде.

Прилози:

- Образац број 1

- Образац број 2

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: