Вести

Ранг листа подносилаца пријава на Први јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години


Ранг листа подносилаца пријава на Први јавни позив у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години
12.10.2021

На основу члана 29. Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије, Тим за управљање Пројектом, који ради у оквиру Управе за аграрна плаћања, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, припремио је Коначну ранг листу за Први јавни позив у оквиру спровођења програма бесповратних средстава који се финансира из зајма Међународне банке за обнову и развој (Уговор бр. 9023-YФ).

Након објављивања Прелиминарне ранг листе (19. августа 2021. године), на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања  подносиоци пријаве за бесповратна средства имали су право на подношење приговора на додељени број бодова. Рок за подношење приговора био је 15 дана од дана објављивања прелиминарне Ранг листе, закључно са 03. септембром 2021. године.

Тим за управљање Пројектом конкурентне пољопривреде Србије обрадио је све пристигле приговоре, достављене са свим захтеваним доказима, и у форми која је наведена у Обавештењу које је пратило објаву прелиминарне Ранг листе  и формирао Коначну ранг листу.

Након формиране Коначне ранг листе, Управа за аграрна плаћања доноси Решење о одабравању права на коришћење бесповратних средстава према редоследу на Коначној ранг листи за захтеве за које постоје финансијска средства опредељена за спровођење Првог јавног позива. Уручењем решења завршава се прва фаза и почиње друга фаза Првог јавног позива у оквиру спровођење програма доделе бесповратних средстава.

Коначна ранг листа захтева за одобравање пројекта за Први јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години

Додела бесповратних средстава Пројекта за конкуренту пољопривреду Србије састоји се из две фазе.

Прва фаза – Подношења пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2021. завршава се објавом Коначне ранг листе односно доделом Решења о одабравању права на коришћење бесповратних средстава оним подносиоцима Пријаве, према редоследу на Коначној ранг листи за које постоје финансијска средства опредељена за спровођење Првог јавног позива.

Друга фаза – Корисник коме је одобрено право на коришћење бесповратних средстава подноси захтев за коначно одобравање Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Захтев мора да садржи пословни план, који је сачињен на начин прописан чланом 33.  Правилника, као и на обрасцима које чине његов саставни део. Подносилац пријаве  је у обавези да се обрати пословној банци са захтевом у којем тражи одобрење кредита за 40% прихватљивих трошкова инвестиције за коју је поднео пријаву. По добијању одобрења од пословне банке и писма о намерама којим се потврђује спремност изабране банке да подржи корисника, корисник подноси Министарству пољоприведе, шумарства и водопривреде потребну документацију за други фазу. Након прегледа документације за другу фазу, свим корисницима који су одобрени од стране Тима за управљање Пројектом, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ће потписати Уговор о додели бесповратних средстава.

Важне информације свим потенцијалним корисницима бесповратних средстава и подносиоцима пријаве: Потенцијални корисник не би требао да започне ни једну активност у вези са реализацијом активности из Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава  пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова.

Финансијска средства која су опредељена за финансирање Првог јавног позива биће на располагању корисницима до потпуног утрошка.

Коначну ранг листа можете погледати ОВДЕ.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: