Вести

Јавни позив за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору производње вина


Јавни позив за инвестиције у прераду и маркетинг у сектору производње вина
28.03.2022

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2022. години.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације. Један од услова је да подносилац захтева буде произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино и да укупни максимални годишњи капацитет производње вина не прелази 20.000 литара.

Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина за 2022. годину, подноси се у периоду од 15. марта до 29. априла 2022. године, закључно, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

Подстицаји се утврђују у износу од 60 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ.

За више информација и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022 556 060.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: