Вести

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2022. ГОДИНИ


naslovJedneVesti
22.06.2022
Овом Одлуком се утврђује избор седамнаест пројеката у култури који ће се финансирати и суфинансирати из буџета општине Инђија за 2022. годину, и висина додељених средстава за реализацију изабраних пројеката, у укупном износу од 11.545.000,00 динара.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: