Вести

Ранг листе крајњих корисника за спровођење мере енергетске санације


Ранг листе крајњих корисника за спровођење мере енергетске санације
19.01.2023

На основу члана 27. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кyћa, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за ценrралну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 број: 02- 71/2022-III од 16.05.2022. године а на основу спроведеног Jавног конкурса за  суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општина Инђија за 2022. годину број: 454- 2/2022-III-1 од 07.11.2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације  Решењем Општинског већа општине Инђија Број: 02-64/2022-III од 11.05.2022. године, Решењем о измени Решења о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације број: 02-73/2022-III од 16. 05. 2022. године и Решењем о допуни Решења о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације број: 02-112/2022-III од 23. 06.2022. године утврђује следећу прелиминарну ранг листу крајњих корисника коју можете пронаћи ОВДЕ.

На основу члана 27. став 2. Правилником о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 број: 02- 72/2022-III од 16.05.2022. године а на основу спроведеног Jавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општине Инђија за 2022. годину број: 454-3/2022-III-1 од 30.11.2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације  Решењем Општинског већа општине Инђија Број: 02-64/2022-III од 11.05.2022. године, Решењем о измени Решења о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације број: 02-73/2022-III од 16. 05. 2022. године и Решењем о допуни Решења о образовању комисије за реализацију мера енергетске санације број: 02-112/2022-III од 23. 06.2022. године утврђује следећу прелиминарну ранг листу крајњих корисника коју можете пронаћи ОВДЕ.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: