Вести

Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Акционог плана за родну равноправност Општине Инђија за период 2023-2025. године.


Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Акционог плана за родну равноправност Општине Инђија за период 2023-2025. године.
14.03.2023

Општинско веће на седници одржаној дана 13. марта 2023. године, донело је Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Акционог плана за родну равноправност Општине Инђија за период 2023-2025. године.

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на веб  презентацији Општине као и на други погодан начин.

- Закључак

- Програм и Нацрт Акционог плана за родну равноправност Општине Инђија за период 2023-2025. године

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: