Вести

Јавни конкурс за пописиваче пољопривреде


Јавни конкурс за пописиваче пољопривреде
16.08.2023

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао пописивача за потребе спровођења Пописа пољопривреде 2023., који се спроводи у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2023. године.

Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве искључиво попуњавањем електронске пријаве www.stat.gov.rs и www.popispoljoprivrede.stat.gov.rs.

Рок за пријаву је 21. август до 20.00 часова.

Услови које кандидати треба да испуне су следећи:
-држављанство Републике Србије;
-пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
-најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
-стечено најмање трогодишње средње образовање;
-да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

 Процес селекције пријавлјених кандидата се врши у три фазе:
1. Избор пријављених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју;
2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу;
3. Селекција након оствареног успеха на обуци.

Детаљне информације можете пронаћи на сајту https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: