Вести

Грађани могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за Општину Инђија и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка


Грађани могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за Општину Инђија и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка
17.11.2023

На основу члана 14. и 15   Закона о јединственом бирачком списку ( „ Службени гласник РС “, број 104/2009 и 99/11), Одлуке о расписивању избора за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине  („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број  49/23), и  главе IV тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ( „ Службени гласник РС “, број 15/12, 88/201867/202040/202190/2021 и 16/2022),Начелник Општинске управе општине Инђија

ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ИЗЛАЖЕ СЕ на увид  грађанима општине Инђија део Јединственог бирачког списка за општину Инђија.

Грађани могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка за Општину Инђија и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку Јединственог бирачког списка уз приказ важеће личне карте у згради Општине Инђија, ул. Цара Душана број 1 у шалтер сали (шалтер број 3), сваким радним даном од 07,00 до 15, 00 часова.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту личних података, може се извршити и електронским путем на службеној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak уношењем података о Јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који ће бити објављен у средствима јавног информисања и на службеној страници Министарства.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани уз прилагање овлашћења.

Најкасније пет дана пре закључења Јединственог бирачког списка, (до 25 новембра.2023. године у поноћ), грађани могу поднети захтев Општинској управи да се у Јединствени бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима  за посланике Народне скупштине гласати према месту боравишта у земљи.

Најкасније пет дана пре закључења Јединственог бирачког списка, (до 25.новембра 2023.године у поноћ) , бирачи који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети захтев Општинској управи да се у Јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за посланике Народне скупштине гласати у иностранству.

Јединствени бирачки списак се закључује 15 дана пре дана избора, (01. децембар 2023. године у поноћ).

Након закључења Јединственог бирачког списка, Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Београд врши све промене у бирачком списку( упис, брисање, измену, допуну или исправку) на начин и по поступку утврђеним законом све до 72 сата пре дана одржавања избора.

Захтев за вршење промене у Јединственом бирачком списку подноси се надлежном Министарству, односно Општинској управи општине Инђија.

О непосредно поднешеном захтеву за вршење промене у Јединственом бирачком списку Министарство доноси Решење одмах на начин и по поступку прописаним законом, а најкасније у року од 24 сата од пријема уредног захтева.

     Начелник ,Дипл правник Александар Банић

 

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: