Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП “Водовод и канализација Инђија“


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП “Водовод и канализација Инђија“
19.06.2024

Претходних дана сталним праћењем потрошње воде на целој територији оштине Инђија утврђено је значајно повећање потрошње. Услед тога ЈКП Водовод и канализација Инђија апелује и моли потрошаче да савесно, рационално и наменски користе воду из градског водовода и на тај начин омогуће да сваки потрошач има довољно пијаће воде.

Претходна два дана потрошња је драматично повећања у свима насељеним местима оштине Инђија што нас доводи у озбиљан проблем по питању испоруке воде. Проток воде на излазу са централног изворишта се креће чак и до 190 л/с што је немогуће недоместити имајући у виду изворишне потенцијале. ЈКП Водовод и канализација настоји да максималним ангажовањем свих својих људских и производних капацитета, обезбеди довољно воде за све потрошаче, али са оваквом потрошњом резевре воде се смањују и уколико се овакав тренд настави неизбежно је да дође у одређеном моменту до прекида у водоснабдевању док се резерве воде не обнове.

Напомињемо да сви бунари раде у пуном капацитету и не могу да постигну да обнове резерве воде при тренутној потрошњи.

ЈКП Водовод и канализација ће се у току данашњег, а и наредних дана обраћати потрошачима са информацијама о ситуацији у водоснабдевању.

Још једном молимо потрошаче за рационалну потрошњу воде и унапред се захваљујемо на разумевању и сарадњи.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: