Чињеница да Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално опремљене радне зоне, које при том имају изузетан географско-саобраћајни положај - близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км, аеродрома 35 км, главних саобраћајних праваца у земљи, Коридор 10, ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто-пут Е-70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-Стари Сланкамен, железничких пруга Београд–Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и Београд–Инђија–Загреб-Љубљана, близина реке Дунав, поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање.

Основни носиоци развоја привреде насеља Инђија, уз пољопривреду су индустрија и мала привреда. У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и мале привреде Генералним урбанистичким планом насеља Инђија резервисане су две урбанистичке целине – зоне у североисточном и југоисточном делу Инђије.  Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет услова рада и производње.

Североисточна радна зона

Severoistocna radna zona

Североисточна радна зона површине 635 ха налази се на 2 км од центра Инђије, између насеља и аутопута Е-75 Београд-Нови Сад. Радна зона је потпуно комунално опремљена, између осталог изграђена је фекална канализација, челични гасовод као и кишна канализација. Простире се дуж регионалног пута Р109 (Рума-С.Сланкамен). Западно у односу на радну зону пружа се железничка пруга Београд-Нови Сад која се налази на међународном Коридору 10. Непосредна близина трасе ауто-пута Е-75 омогућава лаку доступност радној зони.

 


Југоисточна радна зона

Jugoistocna radna zona

Југоисточна радна зона површине од око 100 ха налази се на 1,5 км од центра Инђије дуж магистралног пута М22/1 према Београду, који радну зону повезује са окружењем док у подручју града исти магистрални пут има функцију главне градске саобраћајнице. Ова радна зона је потпуно комунално опремљена и у зони постоји сва комунална инфраструктура као и у граду Инђија.