indjija.rs

Техничка школа Михајло Пупин је васпитно-образовна, која школује ученике за подручја рада машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај. У овој школској години наставу похађа 800 ученика у 29 одељења, а наставу изводи 63 професора уз помоћ 12 помоћно-техничких радника.

Учионички простор чини 10 кабинета, 4 специјализоване учионице, 5 учионица опште намене, фискултирна сала и библиотека, а извођење практичне наставе се заводи у специјализованим радионичким просторима. по завршетку четворогодишње школе излазе машински техничари, електротехничари енергетике, електротехничари рачунара, а на путу је и генерација машинских техничара за компјутерско констуисање. Након трогодишњег школовања диплому стичу возачи моторних возила, инсталатери, електроинсталатери, аутоелектричари, бравари, аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари за термичке и расхладне уређаје.

Основна орјентација запослених у овој школи је да се кроз тимску организацију теоријски и практичних предмета, ученици оспособе за квалификовано образовање занимања за које су се определили и да се након школаовања у нашој школи компетентно укључе у рад или наставе даље школовање на факултетима и вашим школама.

Школа је иначе пошела са радом шк. 1961/62. године и то као Средња техничка школа «Михајло Пупин» са два одељења, која су похађала наставу у просторијама тадашњег Радничког универзитета. 1962. године је саграђена садашња школска зграда, 1966. године су оспособљене прве радионице, а 1988. године је завршена доградња и реконструкција школског простора којим школа тренутно располаже. Даље осавремењавање школског простора, кабинета и учила зависи наравно од материјалних могућности нашег оснивача и локалне самоуправе. Тренутно не оскудевамао само у идејама.

Витрине у холу наше школе красе признања и пехари које су освојили наши ученици на разним такмичењима знања и умења.

Дођите и посетите нас!