indjija.rs

Један од најстаријих образовно-васпитних установа у нашој општини. Основана је 1782.године. Школска зграда се налазила поред српске православне цркве преко пута садашњег школског објекта. Све до 1887. године школа је имала једно одељење и једног учитеља, а од те године два учитеља, а од те године два одељења и два учитеља. Прва школска зграда порушена је 1847. године сазидана је садашња стара школа, а то су данас радионице за практичну наставу средње школе «Михајло Пупин» у Инђији.

Данашњи школски објекат грађен је у три наврата – 1937/38. године ( изграђено је 8 учионица са помоћним просторијама), после Другог светског рата, тачније 1964/65. године дограђено је још 6 учионица, а 1971/72. године коначно је уобличен данашњи изглед школе доградњом кабинета за физику, хемију, биологију, радионицу за техничко образовање и фискултурне сале. Школа је 2003. године реновирана уз помоћ АДФ-а и СО Инђије. Године 1959. школа добија назив «Петар Кочић» по књижевнику и борцу за права Срба.

ОШ «Петар Кочић» данас има 991 ученика у 40 одељења – 20 одељења разредне наставе ( од И до ИВ разреда) и 20 одељења предметне наставе ( В до ВИИИ разреда). Од 20 модељења разредне наставе 16 одељења прати наставу у централној школи у Инђији, а 4 одељења разредне наставе у измештеном одељењу у насељу Љуково.

Данас је у школи радно анганожовано укупно 74 радника – 51 у настави ( 1 доктор, 20 професора и 32 наставника предметне и разредне наставе), 2 стручна сарадника ( педагог, дефектолог-логопед), директор, по један финансијски радник и радник у администрацији, домар, две куварице, осам помоћно – техничких радника.

Што се слободних активности тиче наша школа је препознатљива по успешном раду бројних секција. Овде истичем нарочито драмску и рецитаторску, а у оквиру спортских стрељачку, одбојкачку, кошаркашку и секцију у малом фудбалу.

Драмска секција школе је за последњих 20 година 15 пута била проглашена за најбољу у општини и зопи и исто толико учествовала на Мајским играма у Бечеју (раније Смотри сценског стваралаштва деце Војводине, а данас Србије).

Захваљујући успесима спортских секција школа је две године проглашавана за најбољи спортски колектив у Срему, те јој је два пута додељивана плакета Сремских новина « Спортисти Срема» у конкуренцији основних школа.

Што се тиче индивидуалних успеха и награда на такмичењима од општинског до републичког нивоа, у научним дисциплинама и програмерским предметима, литерарним и ликовним конкурсима, оне су бројне и немогуће их је све набројати.

Године 1971. године школи је додељено признање – Октобарска награда града Инђије, 1978. године за успехе у образовном – васпитном раду, школи је додељено регионално признање «Душан Вукасовић Диоген»

И данас у 2004. години и даље смо препознатљиви по успешном васпитно - образовном раду.