indjija.rs

Средња школа ’’ Др Ђорђе Натошевић ’’ основана је 1997.године као стручна школа. Основана је са циљем да обезбеди кадар за тадашње потребе привреде Инђије. Школа је од свог оснивања образовала следеће профиле: женски фризер, мушки фризер , трговац, кувар, конобар, конфекционар-кројач, галантериста, конфекционар коже и крзна.Школа се налази у самом центру града , у згради коју користи заједно са Гимназијом.Када је основана школа је бројала 331 ученик у 9 одељења и 35 наставника. Данас је ово модерна школа која броји близу 600 ученика у 21 одељењу и 52 наставника. Школа поседује учионице и кабинете за реализацију опште-образовних предмета, кабинет за рачунарство и информатику, кабинет за рачуноводство,савремену пословну коресподенцију и пословну информатику, као и кабинете за релизацију практичне наставе и вежби. Школа такође поседује фискултурну салу, библиотеку, зборницу као и могућност коришћења Спортске хале за извођење наставе физичког васпитања.У складу са модерним тенденцијама развоја привреде наше општине и школа се прилагођавала актуелној ситуацији с’циљем да ученицима пружи могућност добре обучености, а самим тим пружи им шансу за запошљавање али и даље усавршавање у струци.Данас школа уписује ученике у следеће образовне профиле:- трговац,- кувар,- конобар,- конфекционар-кројач,- мушки фризер,- женски фризеру трогодишњем трајању ,- економски техничар- туристички техничар- техничар моделар одећеу четворогодишњем трајању.Образовни профил трговац омогућава стицање теоријских и практичних знања из области трговине и економије. Теоријска настава се одвија у школи, а практична настава у продавницама различитог типа. Стручни предмети су : економика трговине, познавање робе, психологија, трговинско пословање и практична настава. По завршетку школовања ученици су способни за рад, а могу и наставити школовање на Вишим школама , што је велика предност.За образовни профил кувар сваке године расте интересовање ученика, а школа се потрудила да им обезбеди квалитетну наставу како из опште-образовних предмета тако и у оквиру стручних предмета : куварство са практичном наставом, економика и организација предузећа, основи туризма и угоститељства, хигијена и прва помоћ, психологија и познавање робе. Ништа мање интересовање није ни за образовни профил конобар у оквиру кога се изучавају следећи стручни предмети : услуживање са практичном наставом, економика и организација предузећа, основи туризма и угоститељства,туристичка географија, хигијена и прва помоћ, психологија , познавање робе и страни језик ИИ . Практична настава се обавља у школском кабинету и у угоститељским објектима. Ученици школе, већ традиционално , по завршетку школе врло лако проналазе посао али се и уписују даље у Више школе.

      Образовни профил трговац омогућава стицање теоријских и практичних знања из области трговине и економије. Теоријска настава се одвија у школи, а практична настава у продавницама различитог типа. Стручни предмети су : економика трговине, познавање робе, психологија, трговинско пословање и практична настава. По завршетку школовања ученици су способни за рад, а могу и наставити школовање на Вишим школама , што је велика предност.

      За образовни профил кувар сваке године расте интересовање ученика, а школа се потрудила да им обезбеди квалитетну наставу како из опште-образовних предмета тако и у оквиру стручних предмета : куварство са практичном наставом, економика и организација предузећа, основи туризма и угоститељства, хигијена и прва помоћ, психологија и познавање робе. Ништа мање интересовање није ни за образовни профил конобар у оквиру кога се изучавају следећи стручни предмети : услуживање са практичном наставом, економика и организација предузећа, основи туризма и угоститељства,туристичка географија, хигијена и прва помоћ, психологија , познавање робе и страни језик ИИ . Практична настава се обавља у школском кабинету и у угоститељским објектима. Ученици школе, већ традиционално , по завршетку школе врло лако проналазе посао али се и уписују даље у Више школе.

      Образовни профил конфекционар-кројач веома је интересантан пре свега женској популацији ученика јер је у питању струка која пружа могућност креативног рада и размишљања. План и програм образовања ове струке обухвата следеће стручне предмете: технологија текстила , технологија одеће, организација производње, практична настава, конструкција одеће, текстилна влакна и основи машинства и електротехнике.Практична настава се обавља у савременом специјализованом кабинету (опремљеном уз помоћ Америчке фондације за развој-АДФ и Општине Инђија) који располаже са 15 нових индустријских шиваћих машина, 2 специјалне шиваће машине за обраду ивица одевног предмета, ветрикалним ножем за кројење као и парном пеглом великог капацитета. Диплома ове струке отвара бројне могућности али је већини најпривлачнија могућност самосталног обављања делатности отварањем кројачких радњи.

      Међу најпопуларнијим трогодишњим образовним профилима у школи су женски фризер и мушки фризер.Ученицима је омогућено да прате следеће стручне предмете :практична настава са технологијом рада, основи анатомије и физиологије, основи дерматологије, хигијена и прва помоћ, познавање материјала, естетика струке, књиговодство и психологија. Практична настава се обавља у специјално опремљеном кабинету – фризерском салону. Школа се нарочито поноси врло значајним резултатима на републичким такмичењима ученика фризера последњих неколико година. Могућности запошљавања су бројне, а ученицима се такође отварају врата даљег школовања, стицање В степена , звања креатор мушке или женске фризуре.

       Од школске 2004/2005.године школа образује и један од најатрактивнијих четворогодишњих образовних профила економски техничар. Интересовање за овај смер је велико и уписују га углавном одлични ђаци који имају намеру да наставе школовање. Школа им пружа обимна знања кроз савремене методе учења.

       Ученици наше школе редовно постижу висока места на бројним зонским и републичким такмичењима, запажени су на литерарним и ликовним конкурсима као и спортским такмичењима.

       Програмом рада за 2004/2005. школску годину предвиђено је даље унапређење образовно-васпитне делатности. Инсистираће се на побољшању материјално-техничких услова школе. Наставиће се набавка наставних средстава по савременим нормативима. Посебна пажња ће и у наредном периоду бити посвећена обезбеђењу потребног простора и додатном опремању кабинета за извођење практичне наставе и вежби. Наставиће се и са побољшањем услова за извођење наставе општеобразовних предмета. Средња школа ’’ Др Ђорђе Натошевић ’’ пратиће и даље развој привреде Инђије и припремаће кадрове у складу са потребама Општине. У том смислу у току је процедура за отварање још једног врло атрактивног четворогодишњег образовног профила туристички техничар како би се ишло у корак са тенденцијама развоја туризма Општине Инђија . Ученици овог образовног профила били би носиоци развоја туризма а имали би велике шансе за запошљавање како у Општини тако и у целој земљи као и за наставак школовања.