Јавна књига

Студије о процени утицаја на животну средину

Објекти за које се раде анализа утицаја на животну средину

2019. година


„ПРО-ТЕРМО“ ДОО
Стара Пазова
Улица Јана Колара број 135
Јавна књига

Ристичевић Маријан
Нови Карловци
Прегревица број 72
Јавна књига

Гогић Слободан
Инђија
Душана Вукасовића број 27
Јавна књига

„МЕДИУС“ ДОО
Нова Пазова
Војводе Путника бб
Јавна књига

„ПРОПАК“ ДОО
Нови Сланкамен
Дунавска број 71
Јавна књига

„GM-CNC“ ДОО
Инђија
Николе Бурсаћа број 22
Јавна књига

Добрњац Милован
Инђија
Младена Стојановића број 23
Јавна књига

„ГУМАПЛАСТ“ ДОО
Инђија
Војводе Путника број 77
Јавна књига

„МАРТИНИ ГРАДЊА“
Инђија
Војводе Путника бб
Јавна књига

Трбовић Никола
Инђија
Бошка Бухе број 37
Јавна књига

„УНИВЕРЗУМ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“
Аранђеловац
Крћевачки пут бб
Јавна књига 1
Јавна књига 2
Јавна књига 3

Божић Александар
Инђија
Дунавска број 37
Јавна књига

Делић Александар
Инђија
Змај Јовина број 71
Јавна књига

Влаовић Александар
Бешка
Кнеза Милоша број 77
Јавна књига

„ВИКИРИС“ ДОО
Инђија
Цара Душана број 84
Јавна књига

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.
БЕОГРАД
Таковска број 2
Јавна књига

Мркшић Снежана
Нови Сланкамен
Цара Душана број 125
Јавна књига

Стаменковић Срећка
Бешка
Вука Караџића број 14
Јавна књига

2018. година

„АГРОМАРКЕТ“ д.о.о.
Крагујевац
Краљевачког батаљона 235/2
Јавна књига

„АГРОУНИЈА“
Инђија
Војводе Путника бб
Јавна књига

„IZOTERM-PLAMA“ д.о.о.
ИНЂИЈА
Саве Ковачевић бб
Јавна књига 1
Јавна књига 2
Јавна књига 3

Јаковљевић Милован
Инђија
Жарка Зрењанина број 15
Јавна књига

Ђорђевић Александар
Инђија
Југ Богдана број 133а
Јавна књига


Фаин Јосип
Марадик
Жарка Зрењанина број 18
Јавна књига

„KRYOGAS“
Београд
Драгослава Срејовића број 1
Јавна књига

Бошњак Милан и Јадранка
Инђија
Краља Петра Првог број 83
Јавна књига

„FARMINA PET FOODS“ д.о.о.
ИНЂИЈА
Саве Ковачевић бб
Јавна књига

„TERRA PRODUCTION“ д.о.о.
Инђија
Војводе Путника број 78
Јавна књига

„УГРЕН“ СЗТР
Инђија
Карађорђева број 10
Јавна књига

„РЕЦИКЛАЖА АРТА“
Младеновић Миодраг
Инђија
Вељка Петровића број 19
Јавна књига

Сабо Михајло
Инђија
Пионирска број 12
Јавна књига

„МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ“ д.о.о.
ИНЂИЈА
Краља Петра Првог бб
Јавна књига

„ЈАР“ д.о.о.
Чортановци
Партизанска број 62-а
Јавна књига

Малинић Рајко
Бешка
Саве Ковачевић број 13
Јавна књига

„VIP MOBILE“
Нови Београд
Милутина Миланковића број 1ж
Јавна књига

123