ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

На основу Закона о заштити животне средине („ Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) члан 75. и на основу Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ( „Сл. Гласник РС“ , број 91/2010) Општина Инђија је на основу Уговора са Факултетом за примењену екологију „ Футура“ израдила Локални регистар извора загађивања за 2011. годину.

Локални регистар извора загађивања животне средине садржи систематизоване податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.

Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања :

Прилог 1 погледајте овде

Прилог 2 погледајте овде

Прилог 3 погледајте овде

Прилог 4 погледајте овде

Локални регистар извора загађивања општине Инђија погледајте овде

Мапу погледајте овде


Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података ("Сл. гласник РС" бр. 91/2010 и 10/2013).За потребе регистра прикупљају се:

  • Општи подаци о извору загађивања - Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух - Образац 2, воду - Образац 3, тло - Образац 4, као и,
  • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са Упутством, у електронској форми попунити пет приложених образаца и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  • 1. Један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу: Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове  и заштиту животне средине, Инђија, ул. Цара Душана број 1

  • 2.Један комплет образац електронски на мејл адресу: jelena.dukic@indjija.rs

Контакт телефон 022/561-322, лок 260


 

Локални регистар извора загађивача за 2023. годину


"FARMINA PET FOODS" преузмите ОВДЕ

"FERTICO" преузмите ОВДЕ

"GOMBIT" преузмите ОВДЕ

"GRUNDFOS" преузмите ОВДЕ

"GUMAPLAST" преузмите ОВДЕ

"HENKEL" преузмите ОВДЕ

"IGB AUTOMOTIVE" преузмите ОВДЕ

"IZOTERM-PLAMA" преузмите ОВДЕ

"KAZ OIL" преузмите ОВДЕ

"METAL CINKARA" преузмите ОВДЕ

"MG PRECAST" преузмите ОВДЕ

"MNG PLASTIK GOGIC" преузмите ОВДЕ

"MONBAT" преузмите ОВДЕ

"MONUS" преузмите ОВДЕ

"NAPREDAK" преузмите ОВДЕ

"PAPIRLEND" преузмите ОВДЕ

"PLAMEN" преузмите ОВДЕ

"REPLASTIC" преузмите ОВДЕ

"SWISSLION-TAKOVO" преузмите ОВДЕ

"TEHNOEXPORT" преузмите ОВДЕ

"TERRA PRODUCTION" преузмите ОВДЕ

"TОYO TIRE SERBIA" преузмите ОВДЕ

"ŽITOSREM" преузмите ОВДЕЛокални регистар извора загађивача за 2022. годину


"FARMINA" преузмите ОВДЕ

"GOMBIT" преузмите ОВДЕ

"GRUNDFOS" преузмите ОВДЕ

"GUMAPLAST" преузмите ОВДЕ

"HENKEL" преузмите ОВДЕ

"IGB AUTOMOTIVE" преузмите ОВДЕ

"IZOTERM-PLAMA" преузмите ОВДЕ

"JUVITANA" преузмите ОВДЕ

"KAZ OIL" преузмите ОВДЕ

"KNEZ AGRAR" преузмите ОВДЕ

"MG PRECAST" преузмите ОВДЕ

"MONBAT" преузмите ОВДЕ

"MONUS" преузмите ОВДЕ

"NAPREDAK" преузмите ОВДЕ

"PAPIRLEND" преузмите ОВДЕ

"PLAMEN" преузмите ОВДЕ

"PLASTIK GOGIĆ" преузмите ОВДЕ

"PLASTIK INS" преузмите ОВДЕ

"REPLASTIC" преузмите ОВДЕ

"TEHNOEXPORT" преузмите ОВДЕ

"TERRA PRODUCTION" преузмите ОВДЕ

"ŽITOSREM" преузмите ОВДЕЛокални регистар извора загађивача за 2021. годину

"АГРОУНИЈА" преузмите ОВДЕ

"FARMINA" преузмите ОВДЕ

"GOMBIT" преузмите ОВДЕ

"GRUNDFOS" преузмите ОВДЕ

"HENKEL" преузмите ОВДЕ

"IZOTERM-PLAMA" преузмите ОВДЕ

"КАЗ ОИЛ" преузмите ОВДЕ

"КОСТАС А ЗАХАРИА" преузмите ОВДЕ

"ЛЕТАЧ" преузмите ОВДЕ

"MARTINI - МГПРЕЦАСТ" преузмите ОВДЕ

"METAL CINKARA" преузмите ОВДЕ

"MNG PLASTIK GOGIĆ" преузмите ОВДЕ

"MONBAT" преузмите ОВДЕ

"MONUS" преузмите ОВДЕ

"PAPIRLEND" преузмите ОВДЕ

"ПЛАСТИК ИНС" преузмите ОВДЕ

"REPLASTIC" преузмите ОВДЕ

"ТАКОВО - ЈУВИТАНА" преузмите ОВДЕ

"TEHNOEXPORT" преузмите ОВДЕ

"TERRA PRODUCTION" преузмите ОВДЕ

"ŽITOSREM" преузмите ОВДЕ

"REAL S" преузмите ОВДЕ

"PR STAMKO-PLAST" преузмите ОВДЕ

 "PLAMEN"  презмите ОВДЕ


Локални регистар извора загађивача за 2020. годину


"FARMINA" преузмите ОВДЕ

"GOMBIT" преузмите ОВДЕ

"GRUNDFOS" преузмите ОВДЕ

"HENKEL" преузмите ОВДЕ

"IGB-AUTOMOTIVE" преузмите ОВДЕ

"IZOTERM-PLAMA" преузмите ОВДЕ

"JUVITANA" преузмите ОВДЕ

"MARTINI" преузмите ОВДЕ

"METAL CINKARA" преузмите ОВДЕ

"MNG PLASTIK GOGIĆ" преузмите ОВДЕ

"MONBAT" преузмите ОВДЕ

"MONUS" преузмите ОВДЕ

"PAPIRLEND" преузмите ОВДЕ

"PLAMEN" преузмите ОВДЕ

"REPLASTIC" преузмите ОВДЕ

"STIRG METALL" преузмите ОВДЕ

"TEHNOEXPORT" преузмите ОВДЕ

"TERRA PRODUCTION" преузмите ОВДЕ

"ŽITOSREM" преузмите ОВДЕ