Обрасци одељења за привреду и финансије


Промена намене пољопривредног земљишта

Захтев за промену намене пољопривредног земљиштаТакси превоз

ЕТЛ 1 образац такси - промена података

ЕТЛ образац такси - за издавање одобрења за обављање ауто такси превоза

ЕТЛ 2 образац такси - престанак обављања делатности


Туризам

Категоризација објеката домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоских туристичких домаћинстава

Кућа


Апартман


Соба


Сеоско туристичко домаћинствоУгоститељство

ЗАХТЕВ за продужени рад угоститељских објеката


Водопривреда

Захтев за издавање водне сагласности за које нису издати водни услови

Захтев за издавање водне дозволе за коју је издата употребна дозвола, а није издата сагласност

Захтев за издавање водне сагласности за коју су издати водни услови

Захтев за издавање водне дозволе за коју је издата сагласност

Захтев за издавање водних услова за објекте односно радове