Обрасци о броју запослених

Образац података о броју запослених за месец јул 2021. можете погледати овде
Образац података о броју запослених за месец јул 2020. можете погледати овде
Образац података о броју запослених за месец мај 2020. можете погледати овде
Образац података о броју запослених за месец јун 2019. можете погледати овде
Образац података о броју запослених за месец октобар 2019. можете погледати овде
Образац података о броју запослених за месец новембар 2019. можете погледати овде