Енергетска ефикасност

- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда
- Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела

- Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на
територији општине Инђија

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: energetskaefikasnost@indjija.rs