Обрасци


Захтев за вршење надзора грађевинске инспекције преузети овде.
Захтев за вршење надзора комуналне инспекције преузети овде.
Захтев за вршење надзора инспектора за заштиту животне средине преузети овде.
Захтев за вршење надзора инспектора за друмски саобраћај преузети овде.
Захтев за вршење надзора просветне инспекције преузети овде.

План уклањања објеката

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.


План рада

План рада можете погледати овде.


Контролне листе

Контролне листе можете погледати овде.


Јавно достављање по чл.78 став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)