План уклањања објеката

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.


План рада

План рада можете погледати овде.


Контролне листе

Контролне листе можете погледати овде.


Јавно достављање по чл.78 став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)