Годишњи планови

2023. година2021. година

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину - Одељење за инспекцијске послове
Годишњи план инспекцијског надзора просветног инспектора општине Инђија за радну-школску 2021-2022 годину


План уклањања објеката

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2023. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2023. године можете погледати овде.


План рада

План рада можете погледати овде.


Контролне листе

Контролне листе можете погледати овде.


Јавно достављање по чл.78 став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)