Годишњи планови

2024. година
2021. година

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину - Одељење за инспекцијске послове
Годишњи план инспекцијског надзора просветног инспектора општине Инђија за радну-школску 2021-2022 годину


План уклањања објеката

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2021. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2022. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2023. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2023. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2023. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2023. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2024. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2024. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2024. године можете погледати овде.


План рада

План рада можете погледати овде.


Контролне листе

Контролне листе можете погледати овде.


Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских објеката у којима пружају услуге смештаја преузмите ОВДЕ


Јавно достављање по чл.78 став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)


22.12.2023.

РЕШЕЊЕ у поступку вршења инспекцијског надзора власника објекта НН лица, а који се односи на изградњу асфалтног пута на к.п. број 1528 к.о. Стари Сланкамен погледајте ОВДЕ